دفترچه
دفترچه جانشین گفتگو دات کام - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: دفترچه جانشین گفتگو دات کام (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85)

صفحات 1 2


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - philsof - 10-25-2010

چون حدس زدم خیلی از دوستان گفتگو دات کام بعد از این که ببینند گفتگو حذف شده در گوگل بدنبال رد پایی از آن بیفتند بر همین اساس این تاپیک را زدم تا دوستان ببینند اگر گفتگو حذف شده دفترچه به جایش است.


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - Mehrbod - 10-26-2010

کسی نمی‌داند گفتگو چرا بسته شده؟


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - philsof - 10-26-2010

احتمالا آدمین گفتگو هزینه نگهداری تارنما را نداشت.
البته نقش مخرب آرش بیخدا در بی رونق کردن گفتگو غیر قابل انکار است آدمین گفتگو را مجبور میکرد بسیاری از کاربران دگر اندیش را اخراج کند!


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - sonixax - 10-26-2010

philsof نوشته: احتمالا آدمین گفتگو هزینه نگهداری تارنما را نداشت.
البته نقش مخرب آرش بیخدا در بی رونق کردن گفتگو غیر قابل انکار است آدمین گفتگو را مجبور میکرد بسیاری از کاربران دگر اندیش را اخراج کند!

آرش بیخدا کسی نیست که بخواهد از این بچه بازی ها در بیاورد ، همچنین ادمین گفتگو کسی نیست که بخواهد به خاطر خوش خوشان دیگران کاربری را اخراج کند .


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - philsof - 10-26-2010

sonixax نوشته: آرش بیخدا کسی نیست که بخواهد از این بچه بازی ها در بیاورد ، همچنین ادمین گفتگو کسی نیست که بخواهد به خاطر خوش خوشان دیگران کاربری را اخراج کند .
میلاد جان من مدت ها قبل از اینکه شما عضو گفتگو شوید عضو بودم شاهد بودم آرش چگونه کاربران فاضل ودانشمندی را که اسم نمیبرم را از گفتگو فراری میداد ومستقیما از آدمین درخواست اخراج کاربران را میکرد وآدمین هم با یک همه پرسی فرمایشی آن کاربران را اخراج میکرد!


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - kourosh_bikhoda - 10-26-2010

philsof نوشته: میلاد جان من مدت ها قبل از اینکه شما عضو گفتگو شوید عضو بودم شاهد بودم آرش چگونه کاربران فاضل ودانشمندی را که اسم نمیبرم را از گفتگو فراری میداد ومستقیما از آدمین درخواست اخراج کاربران را میکرد وآدمین هم با یک همه پرسی فرمایشی آن کاربران را اخراج میکرد!

شما هم آتیش بیار بودید. گویا هنوز همونطوری هستید.


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - philsof - 10-26-2010

kourosh_bikhoda نوشته: همونطوری
اونموقع که همش نقش بازی کردن بود میلاد در جریان است1
نه دیگه توبه کردم71دیگه نقش آتیش بیار معرکه رو بازی نمیکنم4
ولی آرش هم باید رو بشه دستش21
کوروش از دوستان قدیمی چه خبر؟


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - kourosh_bikhoda - 10-26-2010

philsof نوشته: اونموقع که همش نقش بازی کردن بود میلاد در جریان است

نقش یک هفته یک ماه یک سال. آخه تا آخر عمرت به نظر میومد میخوای ...شعر بگی!

philsof نوشته: کوروش از دوستان قدیمی چه خبر؟

کهان؟ (یعنی که ها؟)


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - philsof - 10-26-2010

یک مدتی واقعا اعتقاد داشتم ولی از یه موقعی به بعد برای طنز ادامه میدادم؟

کوروش یادته یه دوست زرتشتی داشتیم دکتر بود(نمیخوام اسمشو بیارم میشناسیش)قرار بود کتاب هاشو چاپ کنه وگفت دو هفته ای کار دارم میرم ولی الان دوساله ازش خبری نیست؟یکم نگرانشم که نکنه کهریزکی شده باشند!
ازش حبری نداری؟میلاد که نداشت؟یادش بخیر دیگه یه سری هم به گفتگو نزد47یه قولی بهم داده بود باید عمل کنه!یعنی واداراش میکنیم4
البته دوستان دیگر هم هستند.هوادار دموکراسی.صدقول.اون یهودی کسرار شین بت.اون ناخدا. اینا هیچ کدوم اثری ازشون نیست البته من چند تایی رو میتنوم پیدا کنم.


دفترچه جانشین گفتگو دات کام - kourosh_bikhoda - 10-26-2010

philsof نوشته: یک مدتی واقعا اعتقاد داشتم ولی از یه موقعی به بعد برای طنز ادامه میدادم؟

کوروش یادته یه دوست زرتشتی داشتیم دکتر بود(نمیخوام اسمشو بیارم میشناسیش)قرار بود کتاب هاشو چاپ کنه وگفت دو هفته ای کار دارم میرم ولی الان دوساله ازش خبری نیست؟یکم نگرانشم که نکنه کهریزکی شده باشند!
ازش حبری نداری؟میلاد که نداشت؟یادش بخیر دیگه یه سری هم به گفتگو نزدیه قولی بهم داده بود باید عمل کنه!یعنی واداراش میکنیم
البته دوستان دیگر هم هستند.هوادار دموکراسی.صدقول.اون یهودی کسرار شین بت.اون ناخدا. اینا هیچ کدوم اثری ازشون نیست البته من چند تایی رو میتنوم پیدا کنم.

هر از گاهی به من یک ایمیل میزد و در رابطه با یک پروژه بهم کمک می کرد ولی دیگه خبری ازش ندارم.