دفترچه
ندا جان تولدت مبارک - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: ندا جان تولدت مبارک (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9)ندا جان تولدت مبارک - sonic - 01-23-2011

سوم بهمن تولد نداست چه خوبه این روز در ایران روز فلسفه نامیده بشه چون ندا فلسفه خونده بود.
جدا از این نفری یک گل برای ندا بذاریم53


ندا جان تولدت مبارک - doubt - 01-23-2011

53


ندا جان تولدت مبارک - Anarchy - 01-23-2011

53


ندا جان تولدت مبارک - sonixax - 01-23-2011

Havadar_e_Democracy نوشته: 53
ببین کی اومده 536

-------------------

ندا جان تولدت مبارک 53


ندا جان تولدت مبارک - kourosh_bikhoda - 01-23-2011

53


ندا جان تولدت مبارک - Mehrbod - 01-23-2011

53


ندا جان تولدت مبارک - Nocturne - 01-24-2011

53


ندا جان تولدت مبارک - Russell - 01-24-2011

53