دفترچه
این کیه ؟؟؟ - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)
+--- موضوع: این کیه ؟؟؟ (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%9F%D8%9F%D8%9F)این کیه ؟؟؟ - Maziar Bikhoda - 07-29-2015

چند وقت پیش این عکس رو یه جایی دیدم خوشم اومد ولی نتونستم کشف کنم مربوط به کیه ،کسی این آدم رو میشناسه ؟؟ [عکس: 4.gif]
[عکس: 158.jpg]این کیه ؟؟؟ - Nilftrondheim - 07-29-2015

Nena Frisur
قابل نداشت:e420:


این کیه ؟؟؟ - Maziar Bikhoda - 07-30-2015

Nilftrondheim نوشته: Nena Frisur
قابل نداشت:e420:

ههه خودم می دونستم، سرکاری بود [عکس: 6.gif]
اینو گذاشتم یه خرده سرتون گرم شه تا کمتر تو سر و کله هم بزنید و معلومات افشانی کنید. باور کنید این سایت شما مثل یه مستراب عمومیه و شما توی اون بول می کنید... [عکس: 5.gif]


این کیه ؟؟؟ - m@hdi - 07-30-2015

Maziar Bikhoda نوشته: باور کنید این سایت شما مثل یه مستراب عمومیه و شما توی اون بول می کنید...

باشه ... گرفتگی چاه پیدا کردیم شما رو صدا میکنیم!


این کیه ؟؟؟ - Nilftrondheim - 08-10-2015

Maziar Bikhoda نوشته: ههه خودم می دونستم، سرکاری بود
اینو گذاشتم یه خرده سرتون گرم شه تا کمتر تو سر و کله هم بزنید و معلومات افشانی کنید. باور کنید این سایت شما مثل یه مستراب عمومیه و شما توی اون بول می کنید...
عذر میخوام. به آلتم میسپارم تا دیگه به شما کمک نکنه!E40e