دفترچه
هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - نسخه قابل چاپ

+- دفترچه (https://daftarche.com)
+-- انجمن: تالارهای همگانی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: تالار سرگرمی (https://daftarche.com/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C)
+--- موضوع: هم اکنون به چه می اندیشی ؟ (/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%9F)

صفحات 1 2 3


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - sara - 07-04-2015


هم اکنون و در همین لحظه به چه چیزی می اندیشی ؟هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - sara - 07-04-2015

میخواستم بنویسم فکرمو ، پشیمون شدم !


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - Anarchy - 07-04-2015

sara نوشته: میخواستم بنویسم فکرمو ، پشیمون شدم !

چرا E404 ؟


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - m@hdi - 07-04-2015

Anarchy نوشته: چرا E404 ؟

ناز میکنه! نازکش میخواد! نازشو بکشید!


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - Soheil - 07-04-2015

به اینکه چرا اینجا اینطوری شده..


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - sonixax - 07-05-2015

sara نوشته: هم اکنون و در همین لحظه به چه چیزی می اندیشی ؟

به اینکه موقع بیرون اومدن چراغ زیرزمین رو خاموش کردم یا نه !


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - سارا - 08-06-2015

به اینکه چرا بخاطر اعتقاداتم باید اینطور تکفیر بشومSad((((


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - Moshref - 08-08-2015

به اینکه حیفِ امثال رضا فاضلی بین ما نیستن اگر چند وقت یکبار صداش رو نشنوم اقسرده میشم.


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - trial - 02-26-2016

دارید انتخابات برگزار میکنید ، بکنید !
به اینترنت چیکار دارین ؟E403


هم اکنون به چه می اندیشی ؟ - sonixax - 03-25-2016

الان دارم به پدیده ای به نام کُس لیس سایبری فکر میکنم در نوع خودش جالبه E412
همین یکی رو ندیده بودیم که دیدیم E107