دفترچه

نسخه‌ی کامل: نام کاربری با فرمت نمایشی؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
کاربر Newton چطوری نام کاربریش رنگی شده؟
نام کاربری رنگی از هموندی[sup][aname=rpaf466][[/aname][anchor=paf466]1][/anchor][/sup] در دسته‌یِ «ترول[sup][aname=rpa204d][[/aname][anchor=pa204d]2][/anchor][/sup] گر» میاید که برخی دوستان گرداننده فراخور دیده‌اند!----
[aname=paf466]1[/aname]. [anchor=rpaf466]^[/anchor] ham+vand+i{pasvand}::Hamvandi || هموندی: عضویت Ϣiki-En membership
[aname=pa204d]2[/aname]. [anchor=rpa204d]^[/anchor] Trollidan || ترولیدن: ترول کردن Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ to troll
نه بابا!
اینطوری که معلوم نیست تازه خوشگل هم هست.
آدم فکر میکنه طرف باهوش بوده یجوری نام کاربریش رو رنگی کرده.
میگم یه Tooltip ای چیزی هم براش بذارید.
کسی متوجه شد مهربد چی گفت؟ E40d
viviyan نوشته: کسی متوجه شد مهربد چی گفت؟

Nâxodâ_Mehrbod نوشته: نام کاربری رنگی از هموندی[1] در دسته‌یِ «ترول[2] گر» میاید که برخی دوستان گرداننده فراخور دیده‌اند!

نام کاربری به خاطر عضویت در دسته ترولیست هستش که گردانندگان تشخیص داده اند ایشون به اون گروه منتقل بشه .


folaani نوشته: نه بابا!
اینطوری که معلوم نیست تازه خوشگل هم هست.
آدم فکر میکنه طرف باهوش بوده یجوری نام کاربریش رو رنگی کرده.
میگم یه Tooltip ای چیزی هم براش بذارید.

این دسته از همان روزهای نخست پیشبینی و ایجاد شده بود ، از آنجایی که هدف تاسیس یک تارنمای جدی بود پس یک رنگ و یا گروه بی ربط به خوبی نشان دهنده ترول بودن کاربر مورد نظر است .
طبیعی هستش که هر وقت ایشون دست از ترول بردارند و به جای نوشتن پستهای 3-4 خطی که سرشار از مزه پرانی و سخنان بی محتواست گروه کاربری ایشون مثل بقیه میشود دوباره .

برای نمونه در امضای ایشون یک متن یگانه نوشته شده بود که هر بار به یک نفر منتسب میشد !!!!! یک بار مارکس ! یک بار هیتلر ! یک بار هم استالین .
folaani نوشته: نه بابا!
اینطوری که معلوم نیست تازه خوشگل هم هست.
آدم فکر میکنه طرف باهوش بوده یجوری نام کاربریش رو رنگی کرده.
میگم یه Tooltip ای چیزی هم براش بذارید.

nobody cares (:
به نام حسود

چرا به رنگ نام کاربری من حسادت میکنید ای کافران ملحد
از شر شما به خدا پناه میبرم
دویمن من با تبلت با هزار بدبختی تایب میکنم که خیلی سخته
کیبرد ندارم تک تک حروف رو باید فشار بدم
کسی با پفین کار کرده میدونه چی میکشم

من شخصا از شاهنامه نویسی هم متنفرم
چه چهار هزار خط چه چهار خط اصل مطلبی که میخواد منتقل بشه

ودر مورد جمله امضا هم مهم نیست کی چی گفته مهم اینه من چی میگمE14c
Newton نوشته: ودر مورد جمله امضا هم مهم نیست کی چی گفته مهم اینه من چی میگم
اتفاقا به خاطره همین اهمیت ِ که من معمولا حتی نگاه هم نمیکنم بهش :))
این بولد کردن و متفاوت نشون دادن اسم کاربرها واقعا درست و اخلاقی نیست....
این دیگه چه جور قانونیه!
ترولیست ها معمولا در پی منحرف کردن فضای سایت و گفت و گو (اون هم با باز کردن تاپیک ها ی اینچنینی)هستند.اما در این فروم من هیچ کاربری رو با این مشخصات ندیدم.
نوع ادبیات و گفتمان دیگرون که قرار نیست همیشه باب میل ما باشه....
این واقعا تاسف باره
Newton نوشته: به نام حسود

چرا به رنگ نام کاربری من حسادت میکنید ای کافران ملحد
از شر شما به خدا پناه میبرم
دویمن من با تبلت با هزار بدبختی تایب میکنم که خیلی سخته
کیبرد ندارم تک تک حروف رو باید فشار بدم
کسی با پفین کار کرده میدونه چی میکشم

من شخصا از شاهنامه نویسی هم متنفرم
چه چهار هزار خط چه چهار خط اصل مطلبی که میخواد منتقل بشه

ودر مورد جمله امضا هم مهم نیست کی چی گفته مهم اینه من چی میگمE14c


اشکال نداره شیلا. مهم اینه که فقط تو رنگارنگی و این خاصه E414 مهربد منم رنگارنگ کن لطفا E056
صفحات: 1 2