دفترچه

نسخه‌ی کامل: اخرین لحظات عمرتون رو چه طوری میگذروندین؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
Mehrbod نوشته: بدنبال راهکار برای نمردن میگشتم :e405:

و اگر نشدE107؟
Anarchy نوشته: و اگر نشدE107؟

اگر شد که چه خوب، اگر نشد هم خوب میمیرم دیگر آنارشی جان!

باید تا پای مرگ در برابر مرگ ایستاد!
Mehrbod نوشته: اگر شد که چه خوب، اگر نشد هم خوب میمیرم دیگر آنارشی جان!

باید تا پای مرگ در برابر مرگ ایستاد!

منظورم آخرین لحظات بود که موضوع این تاپیک هست مهربدجانE056
صفحات: 1 2