دفترچه

نسخه‌ی کامل: IP تور برای ثبت نام بن شده
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درود
 IP های تور برای ثبت نام اسپمر معرفی میشود و مردم با تور نمیتوانند ثبت نام کنند.
مهربد ام: نام‌نویسیِ کاربران گیر کرده پشت Tor درست شد!
با تشکر