دفترچه

نسخه‌ی کامل: چالش
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
:e303:

چالش
یکی از این بسیجیان مخلص آقا، گیر داده به ما که بیا این رمضان روزه بگیر اگر بد دیدی تف بینداز تو صورت من، گفتم بابا ول کن، هزار تا کار دارم تازه روزه هم بگیرم، از ما گذشته این قرتی بازیا. ولی ول کن نبود.
گفتم امسال برای این که با مشت محکم بزنیم تو پوز استکبار جهانی تو هم بیا پا به پای من همه ی روزه ها را بخور، ثواب داره. گفت نه تو بیا بگیر ثواب داره، جون مادرت.
دیدم ول کن نیست گفتم بیا بریم سر خیابان من سبزی و میوه بخرم. فکر میکردم با این سخن من، دلزده شود برود ولی باز هم نرفت. پیاده راه افتادیم، گفتم کاری نداری، دیرت نشود، با کسی وعده نداری، تلویزیون شبکه 5 یک فیلم جالب داره، فکر کنم.
پاسخی که شنیدم این بود، نه بابا بیکار، بیکارم، برو برویم.
گفتم چرا تو چپیه نداری؟ گفت دارم، ده تا دارم می خواهی یکی برایت بیاورم؟ نه نمی خواهم، بت قرن بیست و یکم، به چه درد من می خوره؟ دیدم کمی دلخور شد ولی به روی خودم نیاوردم.
ذهن پارتیشن یندی شده این اشخاص، مانند این دوست من، گاهی دستخوش آشوب می شود و این کنایه من شاید باعث آشوب در ذهن او شد.
گفت چی می خواهی بخرید؟
گفتم سبزی، گوجه، خیار، پنیر، نون
گفت برای کی می خواهی، خودت؟
خوب بله، چطور؟
خوب اگر برای خودت می خواهی همین خیار قلمی ها را بخرید خوبه! اگر برای مامانت می خواهی خیار سالادیا را بخر! و زد زیر خنده
ایرانه دیگر، هیچ چیزاستوانه ای نیست که نشود به عنوان آلت جنسی نر حواله داد، از منار مسجد گرفته تا تیر برق و خیار کدو و ....
بعد گویا خودش پشیمان شد و رفت سراغ امام زمان و معجزاتی که دارد و کجا با یک انگشت کور را شفا داده و شروع کرد به توضیح اینکه شرایط امروز مانند دوره اخر زمان است و ....
ولی ذهن من جای دیگری بود و گوش ندادم چه می گوید.
یک جا پریدم تو سخنش و ناگهان پرسیدم، خیلی امام زمان را دوست داری و یک سوال دیگر به نظر آیا معصومیت وجود دارد و می تواند به وسیله ژنتیک منتقل شود؟ ارثی باشد؟
گفت بله!
پرسیدم: یعنی با اسپرم و بارور شدن در زهدان معصومیت منتقل می شود؟ «اسپرمی» که گویا خدا آب گندیده!!! نامیده قادر به انتقال معصومیت و تقدس است؟
نگاهش کردم و گفتم اگر اینطوره که ک...ر امام زمان تو دهنت!!!
البته قصدم تنها فحاشی یا تلافی فحش بالایی نبود. استدلال پشت این قضیه این بود که اگر دستش می تواند شفا بدهد چرا آلت تناسلی اش نتواند؟ بنابراین شخص بعد از حال دادن به امام زمان دست کم دیگر نیازی به دندان پزشک نخواهد داشت.
عبارتی مانند این یا «خاک بر سر خدا،» «خدایا ریشه اسلام و مسلمین را بکن،» «خدا پدرت را به بهشت و مادرت را به جهنم ببرد» (برخورد ناموسی) یا «فلان هر چه آخونده تو فلان شما» باعث آشوب در این پارتیشن بندی های ذهن می شود یعنی امیدوارم که بشود.
ولی از این ها بگذاریم موضوع این تاپیک این نیست هر چند بی ربط هم نیست.
می خواهم شما را به یک چالش دعوت کنم. ملت ایران چهل سالی است که به دیگران فحش می دهند و پاسخی دریافت نکرده اند. بیایید هر جا که دیدید مرگ بر امریکا (یا هر قبرستون دیگر:e057:) نوشته شده (با رعایت نکات ایمنی) در کنار یا زیر آن مرگ بر ایران را اضافه کنید. قصد من توهین به ملیت ام نیست بلکه به وجود آوردن احساس مشابه افراد دیگر، از ملیت های گوناگون، هنگامی که فحش و توهین به ملیت خود را می بینند، است. تکان دادن افراد در واقع، امیدوارم
بهمنیار نوشته: :e303:چالشیکی از این بسیجیان مخلص آقا، گیر داده به ما که بیا این رمضان روزه بگیر اگر بد دیدی تف بینداز تو صورت من، گفتم بابا ول کن، هزار تا کار دارم تازه روزه هم بگیرم، از ما گذشته این قرتی بازیا. ولی ول کن نبود. گفتم امسال برای این که با مشت محکم بزنیم تو پوز استکبار جهانی تو هم بیا پا به پای من همه ی روزه ها را بخور، ثواب داره. گفت نه تو بیا بگیر ثواب داره، جون مادرت.دیدم ول کن نیست گفتم بیا بریم سر خیابان من سبزی و میوه بخرم. فکر میکردم با این سخن من، دلزده شود برود ولی باز هم نرفت. پیاده راه افتادیم، گفتم کاری نداری، دیرت نشود، با کسی وعده نداری، تلویزیون شبکه 5 یک فیلم جالب داره، فکر کنم. پاسخی که شنیدم این بود، نه بابا بیکار، بیکارم، برو برویم.گفتم چرا تو چپیه نداری؟ گفت دارم، ده تا دارم می خواهی یکی برایت بیاورم؟ نه نمی خواهم، بت قرن بیست و یکم، به چه درد من می خوره؟ دیدم کمی دلخور شد ولی به روی خودم نیاوردم.ذهن پارتیشن یندی شده این اشخاص، مانند این دوست من، گاهی دستخوش آشوب می شود و این کنایه من شاید باعث آشوب در ذهن او شد. گفت چی می خواهی بخرید؟گفتم سبزی، گوجه، خیار، پنیر، نون گفت برای کی می خواهی، خودت؟ خوب بله، چطور؟خوب اگر برای خودت می خواهی همین خیار قلمی ها را بخرید خوبه! اگر برای مامانت می خواهی خیار سالادیا را بخر! و زد زیر خندهایرانه دیگر، هیچ چیزاستوانه ای نیست که نشود به عنوان آلت جنسی نر حواله داد، از منار مسجد گرفته تا تیر برق و خیار کدو و .... بعد گویا خودش پشیمان شد و رفت سراغ امام زمان و معجزاتی که دارد و کجا با یک انگشت کور را شفا داده و شروع کرد به توضیح اینکه شرایط امروز مانند دوره اخر زمان است و .... ولی ذهن من جای دیگری بود و گوش ندادم چه می گوید.یک جا پریدم تو سخنش و ناگهان پرسیدم، خیلی امام زمان را دوست داری و یک سوال دیگر به نظر آیا معصومیت وجود دارد و می تواند به وسیله ژنتیک منتقل شود؟ ارثی باشد؟گفت بله!پرسیدم: یعنی با اسپرم و بارور شدن در زهدان معصومیت منتقل می شود؟ «اسپرمی» که گویا خدا آب گندیده!!! نامیده قادر به انتقال معصومیت و تقدس است؟نگاهش کردم و گفتم اگر اینطوره که ک...ر امام زمان تو دهنت!!!البته قصدم تنها فحاشی یا تلافی فحش بالایی نبود. استدلال پشت این قضیه این بود که اگر دستش می تواند شفا بدهد چرا آلت تناسلی اش نتواند؟ بنابراین شخص بعد از حال دادن به امام زمان دست کم دیگر نیازی به دندان پزشک نخواهد داشت.عبارتی مانند این یا «خاک بر سر خدا،» «خدایا ریشه اسلام و مسلمین را بکن،» «خدا پدرت را به بهشت و مادرت را به جهنم ببرد» (برخورد ناموسی) یا «فلان هر چه آخونده تو فلان شما» باعث آشوب در این پارتیشن بندی های ذهن می شود یعنی امیدوارم که بشود.ولی از این ها بگذاریم موضوع این تاپیک این نیست هر چند بی ربط هم نیست.می خواهم شما را به یک چالش دعوت کنم. ملت ایران چهل سالی است که به دیگران فحش می دهند و پاسخی دریافت نکرده اند. بیایید هر جا که دیدید مرگ بر امریکا (یا هر قبرستون دیگر:e057:) نوشته شده (با رعایت نکات ایمنی) در کنار یا زیر آن مرگ بر ایران را اضافه کنید. قصد من توهین به ملیت ام نیست بلکه به وجود آوردن احساس مشابه افراد دیگر، از ملیت های گوناگون، هنگامی که فحش و توهین به ملیت خود را می بینند، است. تکان دادن افراد در واقع، امیدوارم


عجب گفتگوی جالبی داشته‌اید گرامی! آموختیم چگونه تسمه تایم برخی از دوستان
را می‌شود پاره کرد.

در مورد چالشی که مطرح کرده‌اید، من گمان می‌کنم در ایران بیش از آنکه اتفاقات
کوچک واقعا اثرگزار باشند، این تحولات عظیم هستند که علاوه بر اینکه نظم کلی را
در همه‌ی عرصه‌های عینی برهم می‌زنند، در عرصه‌هایی که اصلا قابل انتظار نبوده،
تغییرات محسوس ایجاد می‌کنند. به همین خاطر من علاقه‌ای به مشارکت در کمپین‌ها
و چالش‌ها و امثالهم ندارم.