نامنویسی انجمن درست شده و اکنون دوباره کار میکند! 🥳 کاربرانی که پیشتر نامنویسی کرده بودند نیز دسترسی‌اشان باز شده است 🌺

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معمای شطرنج

آلخین - کوله 1925
ا[ATTACH=CONFIG]4309[/ATTACH]
سفید می برد.

1.Qxd7! Rxd7
2.Re8+ Kh7
3.Rc8 تهدید ماتی دفاع ندارد.

آلخین - اپوچنسکی 1942
[ATTACH=CONFIG]4310[/ATTACH]

سفید به ازای وزیر، رخ و دو سوار سبک و نیز تهدید مات عرض آخر دارد، فیل c8 سیاه نیز در معرض خطر است. به نظر می رسد سیاه واقعا یک راه بیشتر ندارد: گرفتن فیل g2 و کیش دائم. ولی آلخین راه حل بهتری دارد.

1...Bh3!! کار تمام است. گرفتن فیل را سیاه با Qe3 و مات در ادامه پاسخ می دهد.

آلخین - فلدت 1916
[ATTACH=CONFIG]4311[/ATTACH]

سفید به زیبایی می برد.

1.Nf7! Kxf7
در صورت نگرفتن اسب و حرکت وزیر سیاه، سفید با Qxe6 و تهدیدات ماتی به سرعت می برد.
2. Qxe6+! اگر وزیر را شاه بگیرد با Ng5+ مات می شود اگر Kf8 را بازی کند کار سیاه پس از Ng5 تمام است.
پاسخ


پیام‌های این موضوع
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-01-2013, 03:00 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-01-2013, 03:10 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-01-2013, 03:13 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-02-2013, 09:57 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 12:58 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 01:39 PM
معمای شطرنج - توسط shahin - 10-02-2013, 01:39 PM
معمای شطرنج - توسط shahin - 10-02-2013, 01:47 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 01:57 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 02:08 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 02:10 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 02:13 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 02:15 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 02:18 PM
معمای شطرنج - توسط shahin - 10-02-2013, 02:23 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 02:24 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 02:37 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 02:41 PM
معمای شطرنج - توسط shahin - 10-02-2013, 02:43 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 03:00 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 04:31 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-02-2013, 04:43 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-02-2013, 05:09 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 05:38 PM
معمای شطرنج - توسط shahin - 10-02-2013, 07:28 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 08:37 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 08:41 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-02-2013, 08:46 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 08:48 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 08:51 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 08:58 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 09:03 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 10:00 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 10:28 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 10:52 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-02-2013, 11:02 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 11:15 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-02-2013, 11:31 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-02-2013, 11:43 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-02-2013, 11:52 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 12:03 AM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-03-2013, 12:22 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-03-2013, 12:31 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 07:53 AM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-03-2013, 08:00 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 08:03 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 08:14 AM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-03-2013, 08:33 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 09:51 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 10:09 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-03-2013, 10:42 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-03-2013, 11:13 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 02:30 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-03-2013, 03:02 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-03-2013, 05:02 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 06:24 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-03-2013, 06:47 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-03-2013, 07:12 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 09:21 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-03-2013, 09:53 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-04-2013, 08:26 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 12:47 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 03:05 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 03:20 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 03:22 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 03:25 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 03:28 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 03:37 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 03:41 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 03:43 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 03:47 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 05:08 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 05:14 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 05:18 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-04-2013, 06:04 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 06:47 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 07:04 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-04-2013, 07:40 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 08:14 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-04-2013, 08:29 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 09:03 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-04-2013, 09:07 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 09:30 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-04-2013, 10:08 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 10:28 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 10:38 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-04-2013, 10:47 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 11:00 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-04-2013, 11:05 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-04-2013, 11:26 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-04-2013, 11:31 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 12:17 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-05-2013, 12:43 AM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 12:37 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 01:11 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 01:19 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 02:57 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 03:41 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 03:52 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 05:25 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 05:34 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 05:35 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 05:40 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 05:43 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 05:59 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 06:06 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 06:07 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 06:11 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 06:14 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 06:16 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 06:22 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 06:36 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 06:50 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 07:00 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 07:21 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 07:29 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-05-2013, 07:43 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 08:50 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 09:00 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-05-2013, 09:00 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-05-2013, 09:04 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-06-2013, 10:43 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-07-2013, 07:43 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-07-2013, 01:32 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-07-2013, 02:15 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-07-2013, 02:28 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-07-2013, 02:47 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-07-2013, 02:49 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-07-2013, 03:07 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-07-2013, 03:28 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-07-2013, 03:43 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-07-2013, 05:06 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-08-2013, 08:07 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-08-2013, 08:43 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-08-2013, 08:49 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-08-2013, 09:34 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-08-2013, 09:57 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-08-2013, 10:30 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-09-2013, 08:49 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-09-2013, 11:11 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-09-2013, 11:26 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-09-2013, 12:05 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-09-2013, 01:00 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-09-2013, 02:12 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-09-2013, 03:18 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-09-2013, 10:37 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-10-2013, 11:49 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-10-2013, 11:45 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-12-2013, 03:50 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-12-2013, 08:44 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-13-2013, 12:21 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-13-2013, 02:32 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-13-2013, 10:24 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-14-2013, 08:15 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-14-2013, 08:29 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-14-2013, 08:58 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-14-2013, 11:21 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-14-2013, 03:07 PM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-14-2013, 03:42 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-14-2013, 03:58 PM
معمای شطرنج - توسط Mehrbod - 10-15-2013, 12:24 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-15-2013, 03:06 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-15-2013, 03:09 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 09:59 AM
معمای شطرنج - توسط مزدك بامداد - 10-20-2013, 01:23 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 01:35 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 10-20-2013, 05:36 PM
معمای شطرنج - توسط Nevermore - 10-20-2013, 06:53 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 08:47 PM
معمای شطرنج - توسط Nevermore - 10-20-2013, 08:57 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 09:24 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 09:36 PM
معمای شطرنج - توسط Nevermore - 10-20-2013, 09:47 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 09:52 PM
معمای شطرنج - توسط Nevermore - 10-20-2013, 10:01 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 10:06 PM
معمای شطرنج - توسط Nevermore - 10-20-2013, 10:11 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 10:27 PM
معمای شطرنج - توسط Nevermore - 10-20-2013, 10:29 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-20-2013, 10:46 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-22-2013, 06:30 PM
معمای شطرنج - توسط mosafer - 10-22-2013, 06:36 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-22-2013, 09:49 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-26-2013, 11:59 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-26-2013, 07:17 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-28-2013, 10:40 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-30-2013, 11:55 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-30-2013, 12:09 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 10-30-2013, 05:28 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 11-05-2013, 08:37 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 12-20-2013, 07:57 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 12-21-2013, 09:16 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 12-23-2013, 12:24 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 02-22-2014, 12:09 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-17-2014, 01:33 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 07-17-2014, 01:53 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-17-2014, 02:15 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-18-2014, 11:31 AM
معمای شطرنج - توسط Russell - 07-18-2014, 01:28 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-18-2014, 01:59 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 07-18-2014, 02:04 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-18-2014, 02:17 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 07-18-2014, 02:24 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-18-2014, 02:38 PM
معمای شطرنج - توسط Russell - 07-18-2014, 02:47 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-29-2014, 10:56 AM
معمای شطرنج - توسط Hezbollah_YaHasan - 07-29-2014, 01:09 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-29-2014, 01:22 PM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 07-30-2014, 09:20 AM
معمای شطرنج - توسط MEHDI - 08-23-2014, 07:10 PM

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 6 مهمان