سایت های خارجی خیلی حرفه ای تر اینطور مباحثی را دنبال می کنند اما اکثریت سایت های ایرانی همه اش اسپمر،ترول و اینجور ادمایی پیدا میشن
اگر مدیریت اینجا همکاری کنن من ایده هایی دارم و البته اگر لازم شد...