گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی سارا نمایش پست ها
مثل اینکه این دوست عزیز از خودکشی کردن منصرف شده.
خیر!

گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی سارا نمایش پست ها
درمان افسردگی ، فعالیت داشتن و در اجتماع بودن است نه رفتن پیش روانپزشک هایی که خودشان روانپریشترند.
تاثیری نداشت! علم پزشکی که الان به اینجا رسیده هزاران سال سابقه داره ولی علم روانپزشکی نهایت 150 سال. تا تقریبا 50 سال پیش عملا عمل لوبوتومی انجام میدادن برای برخی بیماران (یعنی قسمت هایی از مغز که در شکل گیری بیماری روانی فرد درگیر بوده رو خارج میکردند) ولی به دلیل عدم رسیدن به نتیجه و حتی وخیم تر شدن حال مریض لوبوتومی جمع شد.

الان هم علم روانپزشکی در اول راهه. الان داروهای روانپزشکی یکی از این 2 کار رو میکنن:

1-اون قسمت که باعث بیماری روانی شده رو تعطیل میکنن.
2-توان فرد رو میگیرن.

من که بیش از 100 روز بستری بودم و 13 تا شوک گرفتم و با ده ها مریض هم صحبت شدم و دیدمشون بهتون تضمین میدم.

فعلا علم روانپزشکی دنبال درمان نیست دنبال پاک کردن صورت مساله هست!