فروشندگی خودش بذات شغل خوب و شریفی است! اما این مهم است که فروشنده بر آنچه که می فروشد اطلاعات جامعی که نه ولی حداقل اطلاعات کلی را داشته باشد. شما که از برق سر رشته ای ندارید و حتما علاقه ای هم برای یادگیریش ندارید چرا پی آن چیزی نمی روید که در آن هم دانشش را دارید و هم علاقه اش را؟ مثلا همین زبان . نمی دانم امکان تغییر کاربری مغازه هست یا نه یعنی می توان آن را تبدیل به یک مغازه مربوط به خدمات پرینت و اسکن و...... کرد و در کنارش نیز کار ترجمه را انجام داد یعنی مغازه ای که کارهای خدماتی چون پرینت و فتوکپی و.. را انجام می دهد و در کنارش کارهای ترجمه و تایپ را نیز انجام می دهد! چون این جور مغازه ها را دیده ام می گویم. بنظرم کار بی تشویش و بی دغدغه ای هم هست و بیشتر هم با قشر دانشجو و تحصیلکرده سروکار خواهید داشت پس فکر نکنم زیاد مجبور به یقه گیری و ......... شوید:))