• Empty
 • قاطی کردم
 • مهربون
 • موفق
 • متعجب
 • مریض
 • مشغول
 • معترض
 • ناراحت
 • هیچ
 • کنجکاو
 • کسل
 • گیج شدم
 • گریه
 • پکر
 • اخمو
 • از خود راضی
 • بی تفاوفت
 • بد جنس
 • بد حال
 • خونسرد
 • خواب آلود
 • خوشحال
 • خجالتی
 • خسته
 • دلواپس
 • رنجور
 • ریلکس
 • سپاسگزار
 • سر به زیر
 • شوکه
 • شاد و سر حال
 • عاشق
 • عصبانی
 • غمگین
 • غافلگیر
 • User Tag List

  Like Tree387پسندها

  جُستار: گفتگو پیرامون کمونیسم و سوسیالیسم

  1. #961
   سرنویسنده سوم
   Points: 51,229, Level: 100
   Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
   Overall activity: 99.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience PointsGot three Friends
   بدون وضعیت
    
   ریلکس
    
   مزدك بامداد آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Nov 2010
   ماندگاه
   هندوستان
   نوشته ها
   2,394
   جُستارها
   4
   امتیازها
   51,229
   رنک
   100
   Post Thanks / Like
   سپاس
   1,264
   از ایشان 5,538 بار در 2,053 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   40 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   بیجاست بازهم[١] !
   دانشگاه ها در آلمان تا چندی پیش رایگان[٢] بود و پس از اینکه سرمایه داران به آن هزینه بستند، مردم
   آلمان پرخاشیدند و در بیشتر استانهای آلمان دوباره رایگان شد. ( استانهایی که در ان چپ ها/سبز ها
   فرمان میرانند). اکنون دیگر کمابیش در همه ی آلمان رایگان است مگر اینکه بیش از ۷ سال دانش
   آموختن را به درازا[٣] بکشانید! این است که این شما هستید که آگاهی بسنده ندارید!*

   زمانی[٤] هم که میگوییم که درمان رایگان است، همین است دیگر! اگر کار کنید که بیمه ی بایسته[٥] هستید
   و اگر نکنید هم از سوی دیوان کار پول درمان شما داده میشود. نیمی از بیمه ناچیز درمانی شمارا هم
   سوسیالیست های گرامی به گردن کارفرما[٦] نهاده اند! پس نمیدانم چرا گله و زاری میکنید!
   درآلمان هم به وارونه ی آمریکا، آمار تبهکاری و کشتار و "اموک" اندک است و شما نیمه شب
   هم به خیابان و پارک و ... هم بروید، در زینهار[٧] هستید ولی در آمریکا اگر گذارتان به یکی از getto
   ها بخورد، سر از سردخانه ی بیمارستان در میاورید!
   شما دوست ندارید در آرام و زینهار زندگی کنید بروید به آمریکا ببینید جنگل به چی میگویند!
   هیچ[٨] کشوری هم بازده کاری المان را ندارد، پس سخن[٩] شما از تنبل پروری[١٠] هم کشک است!
   من جایی نگفتم که جز باژ[١١] کلاس یک، دیگر باژ ها هم برای بی همسران است، گویا هوشتان
   سر جایش نیست! گفتم که از بیهمسران، اندکی بیشتر باژ میگیرند که بروند[١٢] زناشویی کنند و
   بچه دار هم بشوند[١٣]، باز باژشان کمتر میشود، که این کار خوبی است و خانواده ساختن را پیش میبرد.
   این گناه ما نیست که شما آگاهی ندارید که پاژ[١٤] افزوده ی همه چیز ١۹% نیست، برای نمونه پول
   دکتر یا اجاره ی خانه ، از بیخ باژ ندارد. برخی کالا ها هم باژ ۷% دارند . به پایین نگاه کنید و
   ببینید که آگاهی ندارید!!
   Für bestimmte Lieferungen und Leistungen ermäßigt sich dieser allgemeine
   Steuersatz gemäß § 12 Abs.2 UStG auf derzeit 7%. Lieferungen und Leistungen, die
   dem ermäßigten Steuersatz unterliegen sind zum Beispiel:

   -[١٥]
   Lebensmittel
   - Bücher und Zeitungen
   - Kunstgegenstände
   -Hotelübernachtungen (neu seit 01012010).

   اینهمه سال در آلمان هستید هنوز این چیزهای نخستینی[١٦] را فرا نگرفته اید؟


   *

   Land Erststudium Zweitstudium Semesterbeitrag Langzeitstudenten EFQM-Audit Regierung
   Baden-Württemberg keine[72]
   (SoSe 07–WS 11/12: bis 500 €)
   für nicht-konsekutive Master-Studiengänge (Weiterbildungsstudiengänge) durch Hochschulen festlegbar 40!ca. 40–120 €
   (ohne Semesterticket)
   0!keine
   (waren zuvor mit Einführung allgem. Studiengebühren entfallen)
   1 Grüne/SPD
   Bayern 0!ab Wintersemester 2013/2014 entfallen Studiengebühren [73] 0!mit Einführung allgemeiner Gebühren entfallen 0!Studentenwerksbeitrag + Semesterticket an manchen Standorten 0!mit Einführung allgemeiner Gebühren entfallen 2 CSU
   Berlin 0!keine 0!keine 278,10!287,13 €
   HU Berlin[74]
   285,83 €
   FU Berlin[75]
   284,33 €
   TU Berlin[76]
   278,10 €
   UdK Berlin[77]
   Alle inkl. Semesterticket (Berlin ABC)[78]
   Stand: WS 13/14
   0!keine 3 SPD/CDU
   Brandenburg 0!keine 0!keine 51 € + Studentenwerk + Studentenschaft + Semesterticket + Sozialfonds = 217,45 € BTU Cottbus WS 10/11 0!keine 1 SPD/Die Linke
   Bremen 0!keine [79] ab WS 2010/11 0!keine 242,12!Hochschule 242,12 €/ Uni 242,62 € inkl. Semesterticket 500!500 €
   (nach 14. Semester)
   0!keine SPD/Grüne
   Hamburg 0!keine
   seit WS 12/13 (zuvor ab WS 08/09 375 €, vorher 500 €)
   0!keine
   (vor WS 12/13 375 €)
   50!50 € + Semesterticket + Studierendenwerk + ASTA
   298,90 €
   HAW Hamburg (WS 11/12)
   0!keine 1 SPD
   Hessen 0!keine
   (WS 07/08–SS 08: 500 €)
   0!keine
   seit WS 08/09 (vorher: 500–900 €, auch für Masterstudiengänge sowie Studenten aus einem Nicht-EU-Land)
   50!50 € + Semesterticket + Studentenwerk + ASTA 0!keine
   seit WS 08/09 (vorher: 500–900 € gestaffelt, nach Überschreitung ab 4. Semester über Regelstudienzeit)
   0!keine CDU/FDP
   Mecklenburg-Vorpommern 0!keine 0!keine 66!66 €
   Greifswald[80]
   131 €
   Rostock (inkl. Semesterticket)[81]
   0!keine 1 SPD/CDU
   Niedersachsen 500!500 € 0!mit Einführung allgemeiner Gebühren entfallen 75!75 € + Semesterticket + Studentenwerk + ASTA 600!600–800 €
   (ab 5. Semester über Regelstudienzeit)
   2 SPD/Grüne
   Nordrhein-Westfalen 0!keine [82]
   (WS 06/07–SS 2011: bis 500 €)
   0!keine
   (WS 06/07–SS 2011: bis 500 €)
   99!verschieden
   99–240 € (inkl. Semesterticket)
   0!keine
   (SS 2004–SS 2007: 650 € nach 1,5-facher Regelstudienzeit)
   1 SPD/Grüne
   Rheinland-Pfalz 0!keine[83] 650!650 €[84] 100! zwischen ca. 100 € (Landau i. d. Pfalz)[85] -[١٥] 260 € (Mainz)[86] 650!650 €
   (ab 1,75-facher Regelstudienzeit)
   2 SPD/Grüne
   Saarland 0!keine
   (WS 07/08–SS 10: 500 €)
   0!keine 182!182 € inkl. Semesterticket[87] 0!mit Einführung allgemeiner Gebühren entfallen 1 CDU/SPD
   Sachsen-Anhalt 0!keine 500!500 € 78,50!85,50 €
   MLU Halle (inkl. Semesterticket Freizeit + StuRa)[88]
   78,50 €
   OvGU Magdeburg (inkl. Semesterticket + StuRa)[89]
   Stand: WS 13/14
   500!500 €
   (nach 4. Semester über Regelstudienzeit)
   1 CDU/SPD
   Sachsen 0!keine 300!300–450 €
   verschieden
   84!84 €
   TU Bergakademie Freiberg[90]
   114,50 €
   Uni Leipzig[91]
   221,30 €
   TU Dresden (inkl. Semesterticket)[92]
   232,75 €
   TU Chemnitz (inkl. Semesterticket)[93]
   Stand: WS 13/14
   500!500 €
   (nach 4. Semester über Regelstudienzeit)[94]
   0!keine CDU/FDP
   Schleswig-Holstein 0!keine 0!keine 110,30!117,00 €
   Uni Kiel (inkl. Semesterticket)[95]
   110,30 €
   Uni Lübeck (inkl. Semesterticket)[96]
   0!keine 1 SPD/Grüne/SSW
   Thüringen 0!keine 0!keine 160,40!160,40 €
   FSU Jena (inkl. Semesterticket)[97]
   500!500 €
   (nach 4. Semester über Regelstudienzeit)
   1 CDU/SPD
   EFQM-Audit = Anzahl der Fakultäten im Land, die sich nach dem EFQM-Modell auditieren und ihre Qualität durch Auditpunkte nachweisen bzw. steigern.[98][99]

   Studiengebühren in Deutschland – Wikipedia

   ----
   ١. ^ az+ham+idan::Azhamidan || ازهمیدن: تفریق کردن Mehrbod i Vâraste to subtract subtrahieren
   ٢. ^ rây+e::Râye || رایه: نظم; ترتیب Ϣiki-En, Ϣiki-En, Ϣiki-De, Ϣiki-De order; arrangement Anordnung; Arrangement
   ٣. ^ derâz+â::Derâzâ || درازا: طول (مکان) Ϣiki-En length Länge
   ٤. ^ Zamân || زمان: وقت time Zeit
   ٥. ^ bâyest+e::Bâyeste || بایسته: واجب ϢDict-Pâ, _Dehxodâ requisite; essenetial Requisit; essenetial
   ٦. ^ kâr+farmâ::Kârfarmâ || کارفرما: مدیر https://daftarche.com/Farhangestân employer Arbeitgeber
   ٧. ^ Zinhâr || زینهار: امنیت; محافظت MacKenzie, Ϣiki-En protection Schutz || زینهار: مهلت Ϣiki-En, ϢDict-Pâ, _Dehxodâ respite Aufschub
   ٨. ^ hic+idan::Hicidan || هیچیدن: از بین رفتن; محو شدن Bahman i Heydari, Mazdak i Bâmdâd, Mehrbod i Vâraste to be annihilated Vernichtet werden
   ٩. ^ sox+idan::Soxidan || سخیدن: سخن گفتن Mazdak i Bâmdâd to say sagen
   ١٠. ^ por+var::Porvar || پرور: بسیار عریض _Dehxodâ, Ϣiki-En, ϢDict-Pâ, Ϣiki-Pâ full-wide Voll breit
   ١١. ^ âž+idan::židan || آژیدن: متمرکز کردن _Dehxodâ, Ϣiki-En to focus konzentrieren
   ١٢. ^ borun+tanidan::Boruntanidan || برونتنیدن: - https://daftarche.com/Bamdad Khoshghadami to extend ausdehnen
   ١٣. ^ šav+and+idan::Šavandidan || شوندیدن: علت و سبب چیزی شدن; باعث شدن _Dehxodâ, Ϣiki-En, Mehrbod i Vâraste to cause verursachen
   ١٤. ^ Pâž || پاژ: مالیات _Dehxodâ, Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ tax Steuer
   ١٥. ^ آ ب vâ+bor+eš::Vâboreš || -: تقطیع Dehxodâ scansion Scansion
   ١٦. ^ noxost+in+i::Noxostini || نخستینی: بدوی Ϣiki-En primitive primitive
   خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
   خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
   چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
   بــه دانــش روان را هــمی پــرورد

  2. یک کاربر برای این پست سودمند از مزدك بامداد گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   Philo (11-05-2013)

  3. #962
   شناس
   Points: 3,297, Level: 35
   Level completed: 65%, Points required for next Level: 53
   Overall activity: 51.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   شاد و سر حال
    
   Parastesh آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2013
   ماندگاه
   Iran
   نوشته ها
   49
   جُستارها
   0
   امتیازها
   3,297
   رنک
   35
   Post Thanks / Like
   سپاس
   181
   از ایشان 85 بار در 43 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   1 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   بیجاست، در خود جمهوری اسلامی سرمایه داری هار فاشیستی فرمانرواست!
   بحران های کشور ها بزرگ سرمایه داری را هم میتوانید در تاریخ بخوانید!!

   پارسیگر
   این هم بیجاست !
   بحران های سرمایه داری اتفاقا یک پوان و نازش برای سرمایه داران است که بعد از این همه بحران و انقلاب نهایت آنها
   سربلند بیرون آمدند نه آنها که بوق و کرنا میکردند کرامت انسانی شکسته است .
   فاشیسم هم یکبار دیگر مطالعه کنید تا متوجه شوید به عقاید شما بیشتر میخورند تا لیبرال دموکرات ها .

   sonixax این را پسندید.

  4. 3 کاربر برای این پست سودمند از Parastesh گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   kourosh_bikhoda (11-04-2013),Reactor (11-05-2013),sonixax (11-04-2013)

  5. #963
   شناس
   Points: 3,297, Level: 35
   Level completed: 65%, Points required for next Level: 53
   Overall activity: 51.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   شاد و سر حال
    
   Parastesh آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2013
   ماندگاه
   Iran
   نوشته ها
   49
   جُستارها
   0
   امتیازها
   3,297
   رنک
   35
   Post Thanks / Like
   سپاس
   181
   از ایشان 85 بار در 43 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   1 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   بیجاست، سفسته "آویزان شدن از نمونه" بجای پاسخ به خود نکوهش که :
   کارخانه های و نهاد ها و .. همه باهم دارای پیوند هستند و یک یا چند نهاد باید
   برای برنامه ریزی کلان و سراسری مانند کشیدن راه ها، ساختن اموزشگاه ها،
   داوری در گاه ستیز میان نهاد ها و ... از سوی همه ی این دست اندرکاران برگزیده
   شود که اگر از سوی رایزنگاه های (شورا ها) کارگری برگزیده شود، میشود دولت شوروی !
   (از واژه ی شورا) ، اگر با "دمکراسی" پارلمانی باشد، میشود دولت سرمایه داری
   با وزیراد راه و وزیراد آموزش و پرورش و ... و همچنین پارلمان و دادگستری و ...

   پارسیگر
   این هم بیجاست !
   آن "نمونه" نبود بلکه "مقایسه" بود .
   در مقایسه نشان دادیم که نیازی نیست حتمآ دست دولت در کار باشد
   و یک شرکت میتواند بدون پشتیبانی دولت خودش را اداره کند .
   همان اتفاقی که در 2008 در جنوب امریکا افتاد و شرکت های خودرور سازی به سرعت پیشرفت میکردند
   در حالی که دولت با کمک های گوناگون جنرال موتور و فورد و کرایسلر رو "Bail out" میکرد .


  6. 3 کاربر برای این پست سودمند از Parastesh گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   kourosh_bikhoda (11-04-2013),Reactor (11-05-2013),sonixax (11-04-2013)

  7. #964
   شناس
   Points: 3,297, Level: 35
   Level completed: 65%, Points required for next Level: 53
   Overall activity: 51.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   شاد و سر حال
    
   Parastesh آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2013
   ماندگاه
   Iran
   نوشته ها
   49
   جُستارها
   0
   امتیازها
   3,297
   رنک
   35
   Post Thanks / Like
   سپاس
   181
   از ایشان 85 بار در 43 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   1 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   جوک خوبی بود، به تارزان هم سلام برسانید!


   تهی از فرنود ====> ارزش پاسخ گویی = صفر

  8. #965
   شناس
   Points: 3,297, Level: 35
   Level completed: 65%, Points required for next Level: 53
   Overall activity: 51.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   شاد و سر حال
    
   Parastesh آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2013
   ماندگاه
   Iran
   نوشته ها
   49
   جُستارها
   0
   امتیازها
   3,297
   رنک
   35
   Post Thanks / Like
   سپاس
   181
   از ایشان 85 بار در 43 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   1 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها

   بیجا، سخن شماست که سوراخ دعا را گم کرده اید!
   این نوشته ی من پاسخی به یک دوست آنارشیست
   بود که نیازی به بودن دولت نمی دید. من میدانم چرا
   شما پاسخ من به دیگران را گرفته و بدان پاسخ میدهید؟
   شما نخست بروید بخوانید که دومن تنباکو برای چی
   سوخته و سپس بیایید شله زرد آن خدابیامرز را بخورید!
   ---
   دزد هم سرمایه داران و بهره کشان رنگارنگ و نوکران
   آنها هستند. کمونیست هارا هم همین ستم ها پدید اوردند!


   پارسیگر
   این هم بیجاست !
   گویا شما سوراخ تفکر آزاد را گم کرده اید .
   شما از کدام دولت در جامع کمونیستی صحبت میکنید ؟
   نکند 4 تا ارازل اوباش که برای خودشان در شوروی شوراهای کارگری درست کرده بودند شده اند نماینده مردم و دولت منتخب ؟
   آیا لازم هست مفاهیم پایه ای کمونیسم و دولت و سرمایه داری را با هم مرور کنیم ؟
   sonixax این را پسندید.

  9. 3 کاربر برای این پست سودمند از Parastesh گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   kourosh_bikhoda (11-05-2013),Reactor (11-05-2013),sonixax (11-04-2013)

  10. #966
   شناس
   Points: 3,297, Level: 35
   Level completed: 65%, Points required for next Level: 53
   Overall activity: 51.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   شاد و سر حال
    
   Parastesh آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2013
   ماندگاه
   Iran
   نوشته ها
   49
   جُستارها
   0
   امتیازها
   3,297
   رنک
   35
   Post Thanks / Like
   سپاس
   181
   از ایشان 85 بار در 43 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   1 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   ??
   بهتر است کمی سواد خود را بهتر کنید تا دچار یاوه گویی نشوید!


   باز هم نازش و افتخاری دیگر برای لیبرال ها .


  11. #967
   مدیر تالار
   Points: 422,165, Level: 100
   Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
   Overall activity: 0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience PointsGot three Friends
   چخه
    
   شاد و سر حال
    
   sonixax آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2010
   ماندگاه
   کره ی زمین
   نوشته ها
   9,086
   جُستارها
   109
   امتیازها
   422,165
   رنک
   100
   Post Thanks / Like
   سپاس
   47,059
   از ایشان 15,076 بار در 7,080 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   89 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   دانشگاه ها در آلمان تا چندی پیش رایگان بود و پس از اینکه سرمایه داران به آن هزینه بستند، مردم
   آلمان پرخاشیدند و در بیشتر استانهای آلمان دوباره رایگان شد. ( استانهایی که در ان چپ ها/سبز ها
   فرمان میرانند). اکنون دیگر کمابیش در همه ی آلمان رایگان است مگر اینکه بیش از ۷ سال دانش
   آموختن را به درازا[1] بکشانید! این است که این شما هستید که آگاهی بسنده ندارید!*
   در آلمان هیچ دانشگاهی رایگان نیست و تنها در برخی شهرها Allgemeine Studiengebühr وجود نداره اون هم فقط حرفه ولی هزینه های دیگه رو از دانشجو میگیرند حتا اگر سال اولی باشد !
   به طور مثال این گبورهای HAW هستش : HAW Hamburg: Semesterbeitrag
   در صورتی که شهر هامبورگ طبق جدول شما نباید شهریه داشته باشد !

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   زمانی هم که میگوییم که درمان رایگان است، همین است دیگر! اگر کار کنید که بیمه ی بایسته هستید
   و اگر نکنید هم از سوی دیوان کار پول درمان شما داده میشود.
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   نیمی از بیمه ناچیز درمانی شمارا هم
   سوسیالیست های گرامی به گردن کارفرما نهاده اند! پس نمیدانم چرا گله و زاری میکنید!
   بیمه شما زمانی که کار میکنید تنها و تنها در محل کار هستش و بیماری ها و سایر مشکلات خارج از محل کار را باید از بیمه ای که خودتان جدا گرفته اید بپردازید ! البته من کوچکترین گرفتاری با بیمه ندارم و اتفاقن اون رو خیلی هم خوب و مفید میدونم . فقط شما فرموده بودید که درمان اینجا رایگانه و من نشون دادم که نه خیر نیست و شما باید هزینه بیمه رو پرداخت کنید و چه بهتر که من خودم خودم را بیمه کنم تا اینکه دولت به بهانه یک چیزهایی مثل بیمه نصف درآمدم را از من بگیرد !

   AG هم تنها در شرایطی که بیکار باشید و این بیکاری رو به رسمیت بشناسه هزینه هاتون رو میده ! در مورد بسیاری از افراد بیکاری به رسمیت شناخته نمیشه و حتا پول هم بهشون داده نمیشه برای همین میان توی شهر گدایی !!


   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   درآلمان هم به وارونه ی آمریکا، آمار تبهکاری و کشتار و "اموک" اندک است و شما نیمه شب
   هم به خیابان و پارک و ... هم بروید، در زینهار[3] هستید ولی در آمریکا اگر گذارتان به یکی از getto
   ها بخورد، سر از سردخانه ی بیمارستان در میاورید!
   اینکه در آلمان میزان بزه کمتر از آمریکاست کوچکترین ربطی به کمونیسم ندارد ! در کره شمالی که در کمونیسم فرو رفته شما شب بروید بیرون به جای سردخانه به عنوان خوراک سر از سفره بقیه در میاورید ! در همین آلمان هم ما میبینیم که با افزایش میزان مهاجرت میزان جرم هم بیشتر میشود . آمریکا که تمام جمعیتش به جز سرخپوستها مهاجر یا از نسل مهاجران هستند جای خود .

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   شما دوست ندارید در آرام و زینهار زندگی کنید بروید به آمریکا ببینید جنگل به چی میگویند!
   رفته ایم و سگ آن جنگل شرف دارد به اینجا و اتفاقن در تدارک مهاجرتی دیگر هستیم! برویم جای شما را هم خالی میکنیم

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   هیچ کشوری هم بازده کاری المان را ندارد، پس سخن شما از تنبل پروری هم کشک است!
   آها پس به خاطر همین بازده اش هستش که به گرد پای آمریکا هم از نظر درآمد نمیرسه و تا یک تقی به توقی در آمریکا میخوره اینجا زیر و رو میشه ؟
   صف AG ای هایی که میروند پول بگیرند را گویا تا کنون ندیده اید ! آنهایی هم که کار میکنند همان طور که گفتیم به خاطر مالیات های سنگین و دزدی عملی دولت از مردم سیاه سفید کار میکنند تا یک چیزی برایشان بماند نه اینکه همه را دو دستی تقدیم سیستم بکنند . این مالیات گرفتن اینها درست به مانند مالیات گرفتن داروغه در کارتون رابین هود است ! البته نه به اون شوری شور .

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   من جایی نگفتم که جز باژ[4] کلاس یک، دیگر باژ ها هم برای بی همسران است، گویا هوشتان
   سر جایش نیست! گفتم که از بیهمسران، اندکی بیشتر باژ میگیرند که بروند زناشویی کنند و
   بچه دار هم بشوند، باز باژشان کمتر میشود، که این کار خوبی است و خانواده ساختن را پیش میبرد.
   و از با همسران در صورتی که زوجشان هم کار کند هم بیشتر پول میگیرند لابد برای اینکه طلاق بگیرند یا فقط یکی کار کنه اون یکی بشینه تو خونه !
   اینجا از افراد مجرد بیشتر مالیات میگیرند چون خرج زندگیشان کمتر است و در نتیجه میتوانند پس انداز کنند .اگر مالیات سنگین نباشد سیستمی که سعی میکند همه را در یک سطح و وابسته به خود نگاه دارد از هم میپاشد .

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی مزدك بامداد نمایش پست ها
   این گناه ما نیست که شما آگاهی ندارید که پاژ[5] افزوده ی همه چیز ١۹% نیست، برای نمونه پول
   دکتر یا اجاره ی خانه ، از بیخ باژ ندارد. برخی کالا ها هم باژ ۷% دارند . به پایین نگاه کنید و
   ببینید که آگاهی ندارید!!
   من نوشته بودم هر چیزی که بخرید ! یعنی کالا و نه سرویس ! و این مشکل من نیست که شما سرویس را هم کالا میدانید . البته از کسی که همه رو یا سرمایه دار میبینید یا کارگر بعید نیست همه چیز رو یا کالا ببینه یا پول ! بله اینجا من باید شیوه دید شما را در نظر میگرفتم و جمله ام رو واضح تر مینوشتم .
   خانه هم مالیات دارد جانم ! Kaltmiete هستش که مالیات ندارد ولی Warm مالیات دارد و هیچ خانه ای را هم بدون نبن کوستن اجاره نمیدهند !!!!
   مالیات غذا که خدا بیامرزد !!!! امروزه تنها مواد خام اولیه مالیات 7% دارند آن هم به شرطی که از فروشگاه های زنجیره ای بخرید ! بروید فروشگاه های شخصی مانند فروشگاه های ایرانی ، عرب ، افغانی ، هندی ، کیوسک و ... همان 19% پرداخت میکنید . در رستورانها و جاهایی که میشود خوراک آماده تهیه کرد هم باید 19% پرداخت کنید .

   در مورد کتاب و آثار هنری ولی بله حق با شماست و لغزش از من بود چرا که من نه کتاب از آلمان میخرم (به جز کتابهای آموزش زبان که رایگان دادند همون روزهای اول من باقی کتابهایم را از انگلیس یا آمریکا میخرم) نه با آثار هنری سر و کار دارم (نه سینما میروم {از سرویس LoveFilm استفاده میکنم که مالیات اون هم 19% هستش} ، نه علاقمند به تابلو و نقاشی و مجسمه و اینها هستم، موسیقی را هم از آمریکای عزیز میخرم برای همین 3% VAT میدم براش تازه به دلار) .
   No, we won't give up, we won't go away
   'Cause we're not about to live in this mass delusion
   No, we don't wanna hear another word you say
   'Cause we know they're all depending on mass confusion
   No, we can't turn back, we can't turn away
   'Cause it's time we all relied on the last solution
   No, we won't lay down and accept this fate
   'Cause we're standing on the edge of a revolution

  12. 2 کاربر برای این پست سودمند از sonixax گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   Reactor (11-05-2013),Russell (11-04-2013)

  13. #968
   مدیر تالار
   Points: 422,165, Level: 100
   Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
   Overall activity: 0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience PointsGot three Friends
   چخه
    
   شاد و سر حال
    
   sonixax آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Oct 2010
   ماندگاه
   کره ی زمین
   نوشته ها
   9,086
   جُستارها
   109
   امتیازها
   422,165
   رنک
   100
   Post Thanks / Like
   سپاس
   47,059
   از ایشان 15,076 بار در 7,080 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   89 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی sonixax نمایش پست ها
   آنهایی هم که کار میکنند همان طور که گفتیم به خاطر مالیات های سنگین و دزدی عملی دولت از مردم سیاه سفید کار میکنند تا یک چیزی برایشان بماند نه اینکه همه را دو دستی تقدیم سیستم بکنند
   در آلمان یک مثالی بین شاغلین رایجه که میگه :

   "کسی که تمام مالیات هاش رو میده احمقه"

   برای همین انواع و اقسام ترفند هارو به کار میگیرند که از زیر بار مالیات فرار کنند ! کار سیاه و سفید ، کار ملد شده با نام Aushilfe ولی تمام وقت ، همین طور کار ملد شده پاره وقت ولی تمام وقت ، در مورد صاحبین مشاغل روی آوردن به صادرات و یا نوشتن هر خریدی به پای خرید برای بیزینسشان ! که بعدش بتوانند مالیاتی که برایش پرداخت کرده اند را پس بگیرند . فکر کنید طرف شغلش کیوسک داری هست رفته شورت خریده نوشته پای مغازه :))
   در مورد کارفرما هم باز خیلی ترفندها هست مثل اینکه برخی از اونها هیچ بنی بشری رو تمام وقت استخدام نمیکنند تا مالیات و بیمه کمتری بدهند .
   یا مثلن صاحبین مشاغل میرند از Metro و Fegro و Handelshoff خرید میکنند چرا که این فروشگاه ها مخصوص صاحبین مشاغل هست و فقط اعضا رو راه میدهند و به روی عموم باز نیست و جنس خریداری شده از آنها چون به نام کسب و کار خریده میشه مالیات روش محاسبه نمیشه یا اگر مثل Metro محاسبه بشه به خودی خود بعد ازچند روز از طرف Finanzamt برگردانده میشه .

   تمام این فرار از مالیاتهای سنگین بیخودی از طرف اکثریت مطلق جامعه خود گواه از اشکال و غیر انسانی* بودن سوسیالیسم داره . بدون شک اگر سرمایه داری در دل اروپا در جریان نبود امروزه آلمان و فرانسه و سوئد و ... هم در کنار کوبا و ونزوئلا و کره شمالی و شوروی خدا بیامرز و ... قرار داشتند .

   همین قوانین مسخره را هم دارند بر میچینند . یکی از آنها حذف تدریجی پولهای سوسیالی هستش . امروزه AG شما را فرا میخواند که در باره وضعیت کاری با شما صحبت کنه . بعد از صحبت و در اون جلسه برای شما یک زمانی مشخص میشه تا توی اون زمان کار پیدا کنید وگرنه پولتون قطع میشه و بعد همون طور که بالاتر هم توضیح شده از شما به عنوان یک برده استفاده میشه و تمام درآمدتون ازتون گرفته میشه تا همواره وابسته و محتاج دولت باشید.
   بهره کشی راستین هم همین مالیاتهای سنگینه ! شاید من دلم نخواد از این خدمات به درد نخور بهره مند بشم و چون نمیخوام خدماتی بگیرم دوست ندارم در قبالش چیزی هم پرداخت کنم کیو باید ببینم ؟
   نتیجه این میشه که شما مهاجرت نیروهای متخصص و سرمایه دارن و افراد نخبه از آلمان به بهشت سرمایه داری هر سال بیشتر میشود و در قبالش مهاجرینی وارد میشوند که اکثرن گدا گشنه و برای پول سوسیالی به اینجا مهاجرت میکنند .

   همان طور که فروپاشی شوروی کمونیستی را دیدیم ! برچیده شدن همین نیمچه سوسیالیسمِ وامانده را هم خواهیم دید .

   *منظور از غیر انسانی مغایرت داشتن با ذات بشریست .
   No, we won't give up, we won't go away
   'Cause we're not about to live in this mass delusion
   No, we don't wanna hear another word you say
   'Cause we know they're all depending on mass confusion
   No, we can't turn back, we can't turn away
   'Cause it's time we all relied on the last solution
   No, we won't lay down and accept this fate
   'Cause we're standing on the edge of a revolution

  14. 2 کاربر برای این پست سودمند از sonixax گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   kourosh_bikhoda (11-05-2013),Reactor (11-06-2013)

  15. #969
   سرنویسنده سوم
   Points: 51,229, Level: 100
   Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
   Overall activity: 99.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience PointsGot three Friends
   بدون وضعیت
    
   ریلکس
    
   مزدك بامداد آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Nov 2010
   ماندگاه
   هندوستان
   نوشته ها
   2,394
   جُستارها
   4
   امتیازها
   51,229
   رنک
   100
   Post Thanks / Like
   سپاس
   1,264
   از ایشان 5,538 بار در 2,053 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   40 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی Parastesh نمایش پست ها
   آیا لازم هست مفاهیم پایه ای کمونیسم و دولت و سرمایه داری را با هم مرور کنیم
   مناظره میان مزدک بامداد و کورش بی‌خدا در باره ی سوسیالیسم و کاپیتالیسم
   http://www.daftarche.com/%DA%AF%D9%8...294/#post52439
   خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
   خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
   چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
   بــه دانــش روان را هــمی پــرورد

  16. 2 کاربر برای این پست سودمند از مزدك بامداد گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   Philo (11-05-2013),sonixax (11-05-2013)

  17. #970
   سرنویسنده سوم
   Points: 51,229, Level: 100
   Level completed: 0%, Points required for next Level: 0
   Overall activity: 99.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience PointsGot three Friends
   بدون وضعیت
    
   ریلکس
    
   مزدك بامداد آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Nov 2010
   ماندگاه
   هندوستان
   نوشته ها
   2,394
   جُستارها
   4
   امتیازها
   51,229
   رنک
   100
   Post Thanks / Like
   سپاس
   1,264
   از ایشان 5,538 بار در 2,053 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   40 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی sonixax نمایش پست ها
   در آلمان هیچ دانشگاهی رایگان نیست و تنها در برخی شهرها Allgemeine Studiengebühr وجود نداره اون هم فقط حرفه ولی هزینه های دیگه رو از دانشجو میگیرند حتا اگر سال اولی باشد !
   به طور مثال این گبورهای HAW هستش : HAW Hamburg: Semesterbeitrag
   در صورتی که شهر هامبورگ طبق جدول شما نباید شهریه داشته باشد !

   بیمه شما زمانی که کار میکنید تنها و تنها در محل کار هستش و بیماری ها و سایر مشکلات خارج از محل کار را باید از بیمه ای که خودتان جدا گرفته اید بپردازید ! البته من کوچکترین گرفتاری با بیمه ندارم و اتفاقن اون رو خیلی هم خوب و مفید میدونم . فقط شما فرموده بودید که درمان اینجا رایگانه و من نشون دادم که نه خیر نیست و شما باید هزینه بیمه رو پرداخت کنید و چه بهتر که من خودم خودم را بیمه کنم تا اینکه دولت به بهانه یک چیزهایی مثل بیمه نصف درآمدم را از من بگیرد !

   AG هم تنها در شرایطی که بیکار باشید و این بیکاری رو به رسمیت بشناسه هزینه هاتون رو میده ! در مورد بسیاری از افراد بیکاری به رسمیت شناخته نمیشه و حتا پول هم بهشون داده نمیشه برای همین میان توی شهر گدایی !!
   اینکه در آلمان میزان بزه کمتر از آمریکاست کوچکترین ربطی به کمونیسم ندارد ! در کره شمالی که در کمونیسم فرو رفته شما شب بروید بیرون به جای سردخانه به عنوان خوراک سر از سفره بقیه در میاورید ! در همین آلمان هم ما میبینیم که با افزایش میزان مهاجرت میزان جرم هم بیشتر میشود . آمریکا که تمام جمعیتش به جز سرخپوستها مهاجر یا از نسل مهاجران هستند جای خود .   رفته ایم و سگ آن جنگل شرف دارد به اینجا و اتفاقن در تدارک مهاجرتی دیگر هستیم! برویم جای شما را هم خالی میکنیم   آها پس به خاطر همین بازده اش هستش که به گرد پای آمریکا هم از نظر درآمد نمیرسه و تا یک تقی به توقی در آمریکا میخوره اینجا زیر و رو میشه ؟
   صف AG ای هایی که میروند پول بگیرند را گویا تا کنون ندیده اید ! آنهایی هم که کار میکنند همان طور که گفتیم به خاطر مالیات های سنگین و دزدی عملی دولت از مردم سیاه سفید کار میکنند تا یک چیزی برایشان بماند نه اینکه همه را دو دستی تقدیم سیستم بکنند . این مالیات گرفتن اینها درست به مانند مالیات گرفتن داروغه در کارتون رابین هود است ! البته نه به اون شوری شور .   و از با همسران در صورتی که زوجشان هم کار کند هم بیشتر پول میگیرند لابد برای اینکه طلاق بگیرند یا فقط یکی کار کنه اون یکی بشینه تو خونه !
   اینجا از افراد مجرد بیشتر مالیات میگیرند چون خرج زندگیشان کمتر است و در نتیجه میتوانند پس انداز کنند .اگر مالیات سنگین نباشد سیستمی که سعی میکند همه را در یک سطح و وابسته به خود نگاه دارد از هم میپاشد .   من نوشته بودم هر چیزی که بخرید ! یعنی کالا و نه سرویس ! و این مشکل من نیست که شما سرویس را هم کالا میدانید . البته از کسی که همه رو یا سرمایه دار میبینید یا کارگر بعید نیست همه چیز رو یا کالا ببینه یا پول ! بله اینجا من باید شیوه دید شما را در نظر میگرفتم و جمله ام رو واضح تر مینوشتم .
   خانه هم مالیات دارد جانم ! Kaltmiete هستش که مالیات ندارد ولی Warm مالیات دارد و هیچ خانه ای را هم بدون نبن کوستن اجاره نمیدهند !!!!
   مالیات غذا که خدا بیامرزد !!!! امروزه تنها مواد خام اولیه مالیات 7% دارند آن هم به شرطی که از فروشگاه های زنجیره ای بخرید ! بروید فروشگاه های شخصی مانند فروشگاه های ایرانی ، عرب ، افغانی ، هندی ، کیوسک و ... همان 19% پرداخت میکنید . در رستورانها و جاهایی که میشود خوراک آماده تهیه کرد هم باید 19% پرداخت کنید .

   در مورد کتاب و آثار هنری ولی بله حق با شماست و لغزش از من بود چرا که من نه کتاب از آلمان میخرم (به جز کتابهای آموزش زبان که رایگان دادند همون روزهای اول من باقی کتابهایم را از انگلیس یا آمریکا میخرم) نه با آثار هنری سر و کار دارم (نه سینما میروم {از سرویس LoveFilm استفاده میکنم که مالیات اون هم 19% هستش} ، نه علاقمند به تابلو و نقاشی و مجسمه و اینها هستم، موسیقی را هم از آمریکای عزیز میخرم برای همین 3% VAT میدم براش تازه به دلار) .
   بیجاست، اینجا هم اگاهی[١] تان اندک است، من از دوستان پژوهیدم[٢] و گفتند که دیوان کار AG
   پول ماهانه ی کسی را که سرکار نرفته یا کار پیدا نکرده را نمیبرد بساکه[٣] درسدی از ان برای
   گوشمالی میکاهد. که گویا نزدیک ١۰% است. از این گذشته، زنهار و آرامش در همبود[٤]، به وارون
   گفته ی شما، با برآورده[٥] شدن نیاز های پایه ای[٦] مردم و از همین پول بیکاری و ... بدست میاید
   و برای همین هم آمار بزه[٧] در آلمان بسیار پایین هست.

   لغزش دیگرتان این است که هزینه ای کناری اجاره ( Nebenkosten) چیزی جدای[٨]
   پول انرژی و گرما و کهرباست ( Warm) و پاژ[٩] انرژی درست مانند بنزین میباشد.
   ما هم تنها گفتیم که اجاره، باج[١٠] ندارد و نه شوفاژ و ...

   درباره ی هزینه ی دانشگاه هم از ویکیپدیا آوردیم که در کمابیش همه ی استان های آلمان،
   دانشگاه دیگر پول نمیگیرد. همان پول وام دانشآموزی (بافوگ) هم که نوشتید، با درسد
   بهره ی ناچیز و پس از سالها که دانشجو کار پیدا کرد، پس داده میشود و در جاهایی هم
   بخشی از انرا دیگر نیاز نیست پس بدهد.
   پس میبیند که این سامانه[١١] ی سوسیالیستی آلمان، راه را برای دانش آموزی برین[١٢] و دانشگاهی
   برای همه ، چه ندار و چه دارا، بسته هوش و توش[١٣] آنها باز نهاده و مانند امریکا نیست
   که فرزند شما تنها اگر شما پول فراوان داشته باشید، میتواند به دانشگاه برود و گرنه هوش
   و توش او کور خواهد شد و باید تاکسی براند[١٤].

   از سوی دیگر خستو[١٥] هستید که آلمان کارشناسان خوبی درست میکند که بر پایه ی سامانه ی
   ناجور سرمایه داری، از سوی کشور های پولدار تر مانند آمریکا ربوده میشوند. روشن است
   که این یک روند فرومنشانه[١٦] است، چون آن کارشناس، با هزینه و کار مردم آلمان یا فرانسه یا ایکس
   به آن جایگاه رسیده و اکنون بجا اینکه به همان همبود کاریاری[١٧] برساند و وام خود را پس دهد،
   آنرا برای امریکا بکار میگیرد. اینستکه سخن[١٨] از "متروپول" سرمایه داری و همان جنگل میزنیم
   و شما هم که به انجا بروید، تا زمانیکه پول داشته باشید و گذارتان به کوی و برزن[١٩] بی‌بهرگان
   و سیاه پوستان نیفتد و بحران نباشد و ... به گمان خود زندگی خوبی دارید و نه خوشبختی راستین.

   ----
   ١. ^ âgâh+idan::Âgâhidan || آگاهیدن: مطلع شدن _Dehxodâ to be informed informiert werden
   ٢. ^ pe+žuh+estan::Pežuhestan || پژوهستن: تحقیق کردن _Dehxodâ, Ϣiki-En, Ϣiki-De to research forschen
   ٣. ^ basâ+ke::Basâke || بساکه: بلکه Ϣiki-En, Ϣiki-En rather; but
   ٤. ^ ham+bud::Hambud || همبود: اجتماع Ϣiki-En, Mazdak i Bâmdâd society Gesellschaft || همبود: جامعه Mazdak i Bâmdâd society Gesellschaft
   ٥. ^ bar+âvardan::Barâvardan || براوردن: تخمین زدن Ϣiki-En to estimate schätzen || براوردن: برطرف کردن to fullfill | || براوردن: بالا آوردن; بربردن _Dehxodâ
   ٦. ^ kam+cegâl::Kamcegâl || کمچگال: رقیق https://daftarche.com/Masoumeh Hanifehzadeh thin dünn || ا: =ت
   ٧. ^ Bazah || بزه: جرم _Dehxodâ, Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ crime
   ٨. ^ jodây+idan::Jodâyidan || جداییدن: جدا کردن to separate
   ٩. ^ Pâž || پاژ: مالیات _Dehxodâ, Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ tax Steuer
   ١٠. ^ âj+idan::Âjidan || آجیدن: تزریق کردن Dehxodâ, https://daftarche.com/Nader Tabasian to inject injizieren
   ١١. ^ sâmân+e::Sâmâne || سامانه: سیستم; منظومه Ϣiki-En, ϢDict-Pâ, Ϣiki-Pâ, _Dehxodâ system System
   ١٢. ^ bar+in::Barin || برین: عالی; والا Ϣiki-En, Ϣiki-En, Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ, Dehxodâ excellent; superb; outstanding Ausgezeichnet
   ١٣. ^ Tuš || توش: استقامت _Dehxodâ, Ϣiki-En stamina Ausdauer
   ١٤. ^ bar+ân+idan::Barânidan || برانیدن: بر آن شدن to be persuaded überredet werden
   ١٥. ^ xast+u::Xastu || خستو: معترف; اعتراف کرده Ϣiki-En, Ϣiki-En, ϢDict-Pâ, _Dehxodâ acknowledged; confessed anerkannt; gestanden
   ١٦. ^ foru+man+eš::Forumaneš || فرومنش: بی اخلاق; فاسد; ناپارسا Ϣiki-En, Ϣiki-De immoral unmoralisch
   ١٧. ^ kâr+yâr+i::Kâryâri || کاریاری: خدمت; خدمات Ϣiki-En, _Dehxodâ, Mazdak i Bâmdâd service Bedienung
   ١٨. ^ sox+idan::Soxidan || سخیدن: سخن گفتن Mazdak i Bâmdâd to say sagen
   ١٩. ^ bar+zan::Barzan || برزن: محله _Dehxodâ, Ϣiki-En, Ϣiki-En, ϢDict-Pâ, Ϣiki-Pâ district; quarter Kreis; Quartal || برزن: محله Dehxodâ district; neighbourhood Kreis; Gegend
   خرد، زنـده ی جــاودانی شنـــاس
   خرد، مايــه ی زنــدگانی شنـــاس
   چنان دان، هر آنكـس كه دارد خرد
   بــه دانــش روان را هــمی پــرورد

  18. 2 کاربر برای این پست سودمند از مزدك بامداد گرامی سپاسگزاری کرده اند:

   Alice (11-05-2013),Philo (11-05-2013)

  داده‌های جُستار

  کاربری که سرگرم دیدن این جُستار هستند

  هم‌اکنون 4 کاربر سرگرم دیدن این جُستار است. (0 کاربر و 4 مهمان)

  جُستارهای همانند

  1. گفتگو پیرامون فمینیسم
   از سوی shirin در تالار زنامرد
   پاسخ: 505
   واپسین پیک: 07-09-2018, 07:05 PM
  2. گفتگو پیرامون فمینیسم
   از سوی shirin در تالار هماندیشی
   پاسخ: 161
   واپسین پیک: 03-15-2013, 08:51 PM
  3. مازوخیسم / سادیسم / لذت‌جویی و ...
   از سوی yasy در تالار گفتگوی آزاد
   پاسخ: 6
   واپسین پیک: 01-20-2013, 08:03 PM
  4. جایگاه فرهنگی ملت ایران در مقایسه با ملل دیگر
   از سوی Nocturne در تالار تاریخ، فرهنگ، همبود
   پاسخ: 8
   واپسین پیک: 09-13-2012, 12:17 AM
  5. سکولاریسم و روشنفکر دینی
   از سوی Russell در تالار سیاست و اقتصاد
   پاسخ: 27
   واپسین پیک: 09-12-2012, 08:00 PM

  مجوز های پیک و ویرایش

  • شما نمیتوانید جُستار نوی بفرستید
  • شما نمیتوانید پیکی بفرستید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •