همه چیز!!
اصولا سلسله حوادث بعد از انتخابات 88 و جنبش سبز بسیار بزرگتر از اون هستند که کسی بخواد ادعا کنه همه چیز رو دربارش میدونه یا حتی قادر به بحث درباره تمام ابعاد مختلف اونه.