گفتگوهای فوق العاده‌ای اینجا انجام شده است منتها چون هموند تازه هستم هنوز فرصت نکرده‌ام بیشترشان
را بخوانم. اما گفتار کنونی را میخواهم به سوی سردار سلیمانی و لشکرکشی‌های امروز امریکا بکشانم.

یک زمانی قاسم سلیمانی یگانه بود و نامش به همراه نام سپاه قدس لرزه بر اندام تروریستها می‌انداخت. اما
چه شد که حتی قادر نبود حملات اسرائیل به سوریه را پاسخ دهد. بگمانم یک سال پیش و زمانی که ماجرای
حمید بقایی و خشونت قوه قضائیه شکل گرفت، نام سردار سلیمانی به آن گره خورد. همان جایی که روشن
نشد آن پولها را چرا به دولتی که دیگر پایان یافته بود داده است. آن پولها شاید گوشه‌ای از انبوه منابع مالی او
و سپاه نباشد اما پاسخگو نبودنش موج تردیدها را علیه او و سپاه شکل داد.

%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C.jpg

اگر قاسم سلیمانی آن زمان سکوت نمیکرد وجهه‌ او و سپاه این اندازه میان مردم تخریب نمیشدند و پشتوانۀ
مردمی خود را از دست نمیدادند که امروز احساس ناتوانی کنند یا برخیشان به فکر کارهای انتحاری بیفتند!

هر زمانی که از درون ضعیف شده‌ایم بیگانگان متجاوز پررو شده‌اند.