بسمه تعالی
با سلام به روح پر فتوح شهدای جنگ با دشمن صهیونیستی (داعش).

اینک برد موشکهای سربازان اسلام تا اقصی نقاط اروپا میرسد.
تا فتح اروپا یک یا حسین دیگر باقیست.

با خیانت ترامپ اینک هجت تمام شده و سیاست نظام دیگر نه علویست نه حسنی لطفا اسم مرا به حزب الله یا حسین تغییر دهید تا آماده کوبیدن مشت محکم بر دهان یزید زمان ترامپ باشیم.
Hezbollah_YaHossain

ایران اکنون آماده است در صورت لزوم تکنولوژی موشکی خود را به حوثی های اروپا انتقال دهد.
تا محو اسرائیل یک یا حسین دیگر باقیست.
نصر من الله و فتح قریب