از زندگی غیر نظامی تا تفنگدار دریایی شدن
در پست های قبلیمان در مورد نیروی زمینی و گارد ملی برایتان صحبت کردیم ولی تا بحال ویدیویی در مورد دوران آموزشی تفنگداران دریایی برایتان پخش نکرده ایم. در این ویدیوی مستند مشاهده خواهید کرد که مراحل تبدیل شدن یک فرد غیر نظامی به یک تفنگدار دریایی چقدر سخت بوده و نه همه داوطلبان قدرت جسمی و روحی لازم برای به اتمام رساندن این دوره و دریافت لقب تفنگدار دریایی را دارند.
امیدواریم که از دیدن این ویدیو لذت بررید.
با سپاس
تیم دیجیتال فارسی
دفتر فرماندهی مرکزی

<strong>https://www.facebook.com/CentcomPers...=2&amp;theater