• Empty
 • قاطی کردم
 • مهربون
 • موفق
 • متعجب
 • مریض
 • مشغول
 • معترض
 • ناراحت
 • هیچ
 • کنجکاو
 • کسل
 • گیج شدم
 • گریه
 • پکر
 • اخمو
 • از خود راضی
 • بی تفاوفت
 • بد جنس
 • بد حال
 • خونسرد
 • خواب آلود
 • خوشحال
 • خجالتی
 • خسته
 • دلواپس
 • رنجور
 • ریلکس
 • سپاسگزار
 • سر به زیر
 • شوکه
 • شاد و سر حال
 • عاشق
 • عصبانی
 • غمگین
 • غافلگیر
 • User Tag List

  برگ 5 از 5 نخستیننخستین 12345
  نمایش پیکها: از 41 به 43 از 43

  جُستار: آیا این می تونه اتفاقی باشه؟

  1. #41
   Boy
   mbk
   mbk همگاه نیست.
   سخنور یکم
   Points: 4,105, Level: 40
   Level completed: 78%, Points required for next Level: 45
   Overall activity: 40.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   خالی
    
   mbk آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Jun 2014
   نوشته ها
   622
   جُستارها
   2
   امتیازها
   4,105
   رنک
   40
   Post Thanks / Like
   سپاس
   0
   از ایشان 67 بار در 64 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   4 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   " بسم الله الرحمن الرحیم
   ﻗُﻞْ ﺁﻣِﻨُﻮﺍْ ﺑِﻪِ ﺃَﻭْ ﻻَ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﺍْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍْ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﺇِﺫَﺍ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِﻸَﺫْﻗَﺎﻥِ ﺳُﺠَّﺪﺍً ‏107 ‏
   ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﺇِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻋْﺪُ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻟَﻤَﻔْﻌُﻮﻻً ‏108 ‏ ﻭَﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِﻸَﺫْﻗَﺎﻥِ ﻳَﺒْﻜُﻮﻥَ ﻭَﻳَﺰِﻳﺪُﻫُﻢْ ﺧُﺸُﻮﻋﺎً ‏109 ‏ ﻗُﻞِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪَ ﺃَﻭِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍْ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَـﻦَ ﺃَﻳّﺎً ﻣَّﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﺍْ ﻓَﻠَﻪُ ﺍﻷَﺳْﻤَﺎﺀ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَﻻَ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺼَﻼَﺗِﻚَ ﻭَﻻَ ﺗُﺨَﺎﻓِﺖْ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚَ ﺳَﺒِﻴﻼً ‏110‏ ﻭَﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪﺍً ﻭَﻟَﻢ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُ ﻭَﻟِﻲٌّ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝَّ ﻭَﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮﺍً ‏111 "
   " به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
   گو باور آورید بِهِش یا نه میباورید اگرِ کَسهایی آورده شدند دانش از پیشترش گُداری پِی خوانی میشود بَرِشان می افتند برا فروتنی ها پیشانی بر زمینی ١٠٧
   هم میگویند پاکی رهایی پروردگارما اگر بود نوید پروردگارِما تا برا انجام گشته ای ١٠٨
   هم می افتند برا فروتنی ها میگریند هم می افزایدشان ترسهای سختی ١٠٩
   گو فراخوانید خداوندُ یا فراخوانید مهرگسترده کُدامی چه فرامیخوانید باز تا براش شناسه هایی نیکو شده هم نه بلند آشکار میکنی به پیوستت هم نه آهسته میسازی بِهِش هم جو میانِ این راهی ١١٠
   هم گو پسند براخداوند همان نبوده میگیرد گماشته فرزندی هم نبوده میباشد تا براش همبازی در داراشده هم نبوده میباشد تا براش سرپرستی از خواری هم بزرگ دارش پیوسته چند بزرگیش ١١١ "

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی solo نمایش پست ها
   بعید میدونم حقیقت را بگوید
   نمونه از خول و خوی وحشی گری مسلمانان که خود شما به آن اشاره کردید
   سعی نکن آیات جنایی و دستورات ضد انسانی رو در حالت دفاعی نشون بدی چون مغلطه ای اشکار هست
   تاریخ و رفتار بزرگان اسلام این وحشی گری را اثبات کرده است.

   کسانی که قرآن رو میبوسن دو حالت بیشتر ندارن!
   1-جنیتکار هستن
   2-قرآن را هنوز نخوانده اند.
   ببینید اونجا من گفتم نیاز به اینچنین پناهگاهی داری برای خوش زیستن نه اینکه خودم نداشته باشیم، هم اینکه آری اگر سستی نشان دهیم جورِ کشورهای همسایه بیاییم دست دوستی سوی هر کسُ ناکس باز کنیم دچار دو سه دستگی آشوب چپاول...میشویم یا دچار میشود همسایه های باورمندمان،
   هم اینکه اون خشونت نشانه آیه ها برای همبازگذارهاست یا پرداخت شونده به هر سمت دوچهره ها که دستاوردش سرسختی با ناباورهاست به سود باورمندها
   هم سخن خداوند برای آنها که دانش دریافت کردند فروتنی ترس سخت هم گریه برای مهرآورده شدن از خداوند یگانه مهربان درپی دارد هم افتادنُ پیشانی بر زمین گذاشتن،خواه باور آورید خواه نه....
   خداوندا ای که نوید روز بازخواستت انجام شونده هست مارا برای پیوستت برپادار نماز دار هم آرامش بر کشورهای همسایه باورمند برگردان ای مهرگسترده
   اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدوایاک نستعین اهدناالصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین پناه می برم به خداوندازسرکش خیلی رانده به نام خداوندمهرگسترخیلی مهربان پسندیده گفتن براخداوندپرورنده جهانیان مهرگسترخیلی مهربان دارای روزی آییندار آره ای تورا بنده ایم هم آره ای تورایاوری می خواهیم نشان بده مان راستراه خیلی پابرجاشده راستراه کسانی سراسر بخشانيشان دیگری خشمهاشده برشان هم نه گمراهان

  2. #42
   نویسنده سوم
   Points: 16,723, Level: 82
   Level completed: 75%, Points required for next Level: 127
   Overall activity: 0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   شاد و سر حال
    
   solo آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Mar 2016
   نوشته ها
   155
   جُستارها
   21
   امتیازها
   16,723
   رنک
   82
   Post Thanks / Like
   سپاس
   65
   از ایشان 69 بار در 50 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   0 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی mbk نمایش پست ها
   " بسم الله الرحمن الرحیم
   ﻗُﻞْ ﺁﻣِﻨُﻮﺍْ ﺑِﻪِ ﺃَﻭْ ﻻَ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﺍْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍْ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﺇِﺫَﺍ ﻳُﺘْﻠَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِﻸَﺫْﻗَﺎﻥِ ﺳُﺠَّﺪﺍً ‏107 ‏
   ﻭَﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﺇِﻥ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﻋْﺪُ ﺭَﺑِّﻨَﺎ ﻟَﻤَﻔْﻌُﻮﻻً ‏108 ‏ ﻭَﻳَﺨِﺮُّﻭﻥَ ﻟِﻸَﺫْﻗَﺎﻥِ ﻳَﺒْﻜُﻮﻥَ ﻭَﻳَﺰِﻳﺪُﻫُﻢْ ﺧُﺸُﻮﻋﺎً ‏109 ‏ ﻗُﻞِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪَ ﺃَﻭِ ﺍﺩْﻋُﻮﺍْ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَـﻦَ ﺃَﻳّﺎً ﻣَّﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﺍْ ﻓَﻠَﻪُ ﺍﻷَﺳْﻤَﺎﺀ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻭَﻻَ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺼَﻼَﺗِﻚَ ﻭَﻻَ ﺗُﺨَﺎﻓِﺖْ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚَ ﺳَﺒِﻴﻼً ‏110‏ ﻭَﻗُﻞِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﻭَﻟَﺪﺍً ﻭَﻟَﻢ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُ ﻭَﻟِﻲٌّ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﺬُّﻝَّ ﻭَﻛَﺒِّﺮْﻩُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮﺍً ‏111 "
   " به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
   گو باور آورید بِهِش یا نه میباورید اگرِ کَسهایی آورده شدند دانش از پیشترش گُداری پِی خوانی میشود بَرِشان می افتند برا فروتنی ها پیشانی بر زمینی ١٠٧
   هم میگویند پاکی رهایی پروردگارما اگر بود نوید پروردگارِما تا برا انجام گشته ای ١٠٨
   هم می افتند برا فروتنی ها میگریند هم می افزایدشان ترسهای سختی ١٠٩
   گو فراخوانید خداوندُ یا فراخوانید مهرگسترده کُدامی چه فرامیخوانید باز تا براش شناسه هایی نیکو شده هم نه بلند آشکار میکنی به پیوستت هم نه آهسته میسازی بِهِش هم جو میانِ این راهی ١١٠
   هم گو پسند براخداوند همان نبوده میگیرد گماشته فرزندی هم نبوده میباشد تا براش همبازی در داراشده هم نبوده میباشد تا براش سرپرستی از خواری هم بزرگ دارش پیوسته چند بزرگیش ١١١ "

   ببینید اونجا من گفتم نیاز به اینچنین پناهگاهی داری برای خوش زیستن نه اینکه خودم نداشته باشیم، هم اینکه آری اگر سستی نشان دهیم جورِ کشورهای همسایه بیاییم دست دوستی سوی هر کسُ ناکس باز کنیم دچار دو سه دستگی آشوب چپاول...میشویم یا دچار میشود همسایه های باورمندمان،
   هم اینکه اون خشونت نشانه آیه ها برای همبازگذارهاست یا پرداخت شونده به هر سمت دوچهره ها که دستاوردش سرسختی با ناباورهاست به سود باورمندها
   هم سخن خداوند برای آنها که دانش دریافت کردند فروتنی ترس سخت هم گریه برای مهرآورده شدن از خداوند یگانه مهربان درپی دارد هم افتادنُ پیشانی بر زمین گذاشتن،خواه باور آورید خواه نه....
   خداوندا ای که نوید روز بازخواستت انجام شونده هست مارا برای پیوستت برپادار نماز دار هم آرامش بر کشورهای همسایه باورمند برگردان ای مهرگسترده
   هم اینکه اون خشونت نشانه آیه ها برای همبازگذارهاست یا پرداخت شونده به هر سمت دوچهره ها که دستاوردش سرسختی با ناباورهاست به سود باورمندها
   گویی سخن می گویید که انگار جمعیت ناباور ها خیلی زیاده
   در حدود 3 درصد مردم کتاب میخونن
   هم اینکه آری اگر سستی نشان دهیم جورِ کشورهای همسایه بیاییم دست دوستی سوی هر کسُ ناکس باز کنیم دچار دو سه دستگی آشوب چپاول...میشویم یا دچار میشود
   تا جایی که میدونم ایران داره به کشور ها کمک مالی و ....میده
   در حالی که مردمش توی فقر زندگی میکنن
   همه صداشون در اومده
   کمک‌های مالی و وام‌های خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد - WiKi

   کمک‌های ایران به لبنان - WiKi

   کمک‌های ایران به جمهوری آذربایجان - WiKi

   کمک‌های ایران به بوسنی و هرزگووین - WiKi

  3. #43
   Boy
   mbk
   mbk همگاه نیست.
   سخنور یکم
   Points: 4,105, Level: 40
   Level completed: 78%, Points required for next Level: 45
   Overall activity: 40.0%
   دستاوردها:
   First 1000 Experience Points
   بدون وضعیت
    
   خالی
    
   mbk آواتار ها
   تاریخ هموندی
   Jun 2014
   نوشته ها
   622
   جُستارها
   2
   امتیازها
   4,105
   رنک
   40
   Post Thanks / Like
   سپاس
   0
   از ایشان 67 بار در 64 پست سپاسگزاری شده است .
   یافتن همه‌یِ سپاسهای گرفته شده
   یافتن همه‌یِ سپاسهای داده شده
   Mentioned
   4 Post(s)
   Tagged
   0 Thread(s)
   " بسم الله الرحمن الرحیم
   .. ﻭ ﺍﺿﺮﺏ ﻟﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻻﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ
   ﺍﻋﻨﺐ ﻭ ﺣﻔﻔﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺨﻞ ﻭ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺯﺭﻋﺎ‏ 32‏
   ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﺍﺗﺖ ﺍﻛﻠﻬﺎ ﻭ ﻟﻢ ﺗﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺎ ﻭ ﻓﺠﺮﻧﺎ
   ﺧﻼ ﻟﻬﻤﺎ ﻧﻬﺮﺍ‏ 33
   ﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺛﻤﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻧﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ ﻭ ﺍﻋﺰ ﻧﻔﺮﺍ‏ 34‏
   ﻭ ﺩﺧﻞ ﺟﻨﺘﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﻇﻦ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﺑﺪﺍ ‏ 35‏
   ﻭ ﻣﺎ ﺍﻇﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﻟﺌﻦ ﺭﺩﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺭﺑّﻰ ﻻﺟﺪﻥ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻘﻠﺒﺎ‏ 36‏
   ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻛﻔﺮﺕ ﺑﺎﻟّﺬﻯ ﺧﻠﻘﻚ ﻣﻦ
   ﺗﺮﺍﺏ ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﻪ ﺛﻢ ﺳﻮﺋﻚ ﺭﺟﻼ ‏ 37‏
   ﻟﻜﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻠّﻪ ﺭﺑّﻰ ﻭ ﻻ ﺍﺷﺮﻙ ﺑﺮﺑّﻰ ﺍﺣﺪﺍ ‏ 38‏
   ﻭ ﻟﻮ ﻻ ﺍﺫ ﺩﺧﻠﺖ ﺟﻨﺘﻚ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠّﻪ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﺍﻥ ﺗﺮﻥ ﺍﻧﺎ ﺍﻗﻞ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ ﻭ ﻭﻟﺪﺍ ‏39 ‏
   ﻓﻌﺴﻰ ﺭﺑّﻰ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﻴﻦ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺟﻨﺘﻚ ﻭ ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺒﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺻﻌﻴﺪﺍ ﺯﻟﻘﺎ ‏ 40‏
   ﺍﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎﻭﻫﺎ ﻏﻮﺭا ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻪ ﻃﻠﺒﺎ ‏41 ‏
   ﻭ ﺍﺣﻴﻂ ﺑﺜﻤﺮﻩ ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻳﻘﻠﺐ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻫﻰ ﺧﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﻠﻴﺘﻨﻰ ﻟﻢ ﺍﺷﺮﻙ ﺑﺮﺑّﻰ ﺍﺣﺪﺍ ‏42 ‏
   ﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﺌﻪ ﻳﻨﺼﺮﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ‏ 43‏
   ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﻪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻭ ﺧﻴﺮ ﻋﻘبا44 .. "
   "به شناسهء خداوند مهرگستر خیلی مهربان
   .. نیز زن تا براشان نمونه دومردی گذاشتیم برایکیشان دوباغی از انگورها نیز پوشاندیمشان به خرما نیز گذاشتیم میانشان روییدنی کِشتی 32
   هر دو باغ آورد خوراکیهاش هم نبوده حیف میشود ازِش چیزی هم فوران ساختیم تُهی میانشان رودهایی 33
   نیز بود تا براش میوه ای باز گفت برا همسایه اش نیز او گفتگو میداردش من فراوانتر ازَت دارایی نیز شکست ناپذیرتر تَن هایی 34
   هم درون رفت باغشُ او ستمکاری براخویشتنش گفت چه گمان بَرَم که ویران میشود این دیر زمانی 35
   نیز چه گمان دارم گاه برپاشونده ای نیز تا یا اگر کنار زده شوم سوی پروردگارم تا برایابم بِهی ازِش دگرگون گشته ای 36
   گفت تا براش همسایه اشُ او گفتگو میداردش آیا روپوشاندی به آنکه آفریدت از خاکی پس از تخمکی پس یکسره ساختت مردی 37
   تا بود مرا او خداوند پرورنده امُ نه میبازم به پرورنده ام یکیُ 38
   هم تا یا نه گُداری درون رفتی باغت گفتی چه خواست خداوند نه توانی جز به خداوند اگر میبینی من کمتر ازِت داراییُ فرزندی 39
   باز نزدیکست پرورنده ام می آوردم بِهی از باغت نیز میفرستد بَرِش رسیدگی گری از آسمان باز میگردد بالارونده ای ماسه ای 40
   یا میگردد آبش فرورفته ای باز نه میخواهی چند فرمان بری تا براش خواستی 41
   نیز گِرد پوشیده شد به میوه اش باز گردید برگردان میساخت مشتهایش بر چه پرداخت درِش هم آن فروریخته ای بر بامهاش هم میگوید اِی کاش مرا نبوده میبازیدم به پروردگارم یکیُ 42
   هم نبوده میباشد تا براش گروهی کمک میدهندش از جدای خداوند هم چه بود چند کمک گردیده ای 43
   آنجا سرپرستی براخداوندِ درست او بِهی پاداشیُ بِهی دنباله ای 44 .."

   گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی solo نمایش پست ها
   گویی سخن می گویید که انگار جمعیت ناباور ها خیلی زیاده
   در حدود 3 درصد مردم کتاب میخونن

   تا جایی که میدونم ایران داره به کشور ها کمک مالی و ....میده
   در حالی که مردمش توی فقر زندگی میکنن
   همه صداشون در اومده
   "]کمک‌های مالی و وام‌های خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد - WiKi[/URL]

   86"]کمک‌های ایران به لبنان - WiKi[/URL]

   "]کمک‌های ایران به جمهوری آذربایجان - WiKi[/URL]

   "]کمک‌های ایران به بوسنی و هرزگووین - WiKi[/URL]
   ببینید برخی خداوندُ باور دارند باز برایش همباز میگذارد جورِ سه گانه پرستهایی که مسیح فرزند مریم درود خداوند برشان را »آمرزش از خداوند میخواهم« خدا می انگارند یا پولی چیزی اندوختند پیشرفتی خداوند برایشان فراهم کرد میگویند خودمان هم دیگری یاریمان کرد پس اینگونه رفتارها یگانه پرستی یا خداوند پرستی بنده بودن خداوند را نشان نمیدهد،
   دو که اگر در زمان تنگنا بمردمی نیازمند کمک کردیم پیش خداوند ارزشمند هست چه که کشوری چون ایران دارای درآمد خوبیست هم باورمند شناسه شده نبایستی دریغ ورزد از یکپارچه بودن با باورمندهای دیگر با کمک همه جوره که گرسنگی جنگ رخ ندهد ،خوب نیازمندهای درون کشور که نه تنها از سوی سرهای گرداننده کشور که بایستی از سوی دیگر مردمها خودجوش یاری شوند، خداوندا مرا به یاد دیگر سرا دار پیوسته ای که برای توست چه در آسمانها نیز زمین که بر خودت مهرآوری نوشتی مرا برپاساز نماز دار نه روپوشنده همبازگذار
   اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدوایاک نستعین اهدناالصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین پناه می برم به خداوندازسرکش خیلی رانده به نام خداوندمهرگسترخیلی مهربان پسندیده گفتن براخداوندپرورنده جهانیان مهرگسترخیلی مهربان دارای روزی آییندار آره ای تورا بنده ایم هم آره ای تورایاوری می خواهیم نشان بده مان راستراه خیلی پابرجاشده راستراه کسانی سراسر بخشانيشان دیگری خشمهاشده برشان هم نه گمراهان

  برگ 5 از 5 نخستیننخستین 12345

  داده‌های جُستار

  کاربری که سرگرم دیدن این جُستار هستند

  هم‌اکنون 1 کاربر سرگرم دیدن این جُستار است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  جُستارهای همانند

  1. تعقیب و توقیف تلمود
   از سوی مرزبان در تالار تاریخ، فرهنگ، همبود
   پاسخ: 3
   واپسین پیک: 08-13-2015, 05:57 AM
  2. پاسخ: 38
   واپسین پیک: 07-10-2015, 05:13 PM
  3. آیا جهان توهم است؟ معنی توهم در فلسفه چیست؟
   از سوی Agnostic در تالار فلسفه و منطق
   پاسخ: 1
   واپسین پیک: 06-06-2015, 08:58 PM
  4. پاسخ: 14
   واپسین پیک: 12-09-2010, 10:21 PM
  5. نظرتون در باره ی قتل در میدان کاج تهران چیه ؟
   از سوی sonixax در تالار سیاست و اقتصاد
   پاسخ: 50
   واپسین پیک: 11-16-2010, 02:45 PM

  مجوز های پیک و ویرایش

  • شما نمیتوانید جُستار نوی بفرستید
  • شما نمیتوانید پیکی بفرستید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •