دوستان چند وقتی هست یه گروهی با تبلیغات زیاد دارن میگن زمین تخته.
اول میخوام نظرتون رو بدونم چون دلایلشون خیلی منطقیه

دوم میخوام بدونم چرا ناسا در کلیپاش فضا و کروی بودن رو جعل میکنه؟ آیا بودجه ندارن که به فضا یا ماه برن یا اینکه واقعآ نمیشه به ما رفت و زمین سیستم بسته هست؟