نتایج نگرسنجی

نمایش نتیجه های نگرسنجی ها: نمایار برتر را انتخاب کنید و به کاربر دارنده آن رای دهی

رأی دهندگان
10.

این نگرسنجی تا تاریخ08-04-2013 ساعت 01:11 PM معتبر است

 • انتخاب نمایار ِ Dariush

  4 40.00%
  1. kourosh_bikhoda،
  2. Nevermore،
  3. Russell،
  4. Soheil
 • انتخاب نمایار ِ Russel

  1 10.00%
  1. Anarchy
 • انتخاب نمایار ِ Anarchy

  1 10.00%
  1. sonixax
 • انتخاب نمایار ِ yasy

  2 20.00%
  1. Dariush،
  2. meaning
 • انتخاب نمایار ِ Bibak

  1 10.00%
  1. Alice
 • انتخاب نمایار ِ shahryar00

  1 10.00%
  1. کافر_مقدس
 • انتخاب نمایار ِ Aquarius

  0 0%
 • انتخاب نمایار ِ یه نفر

  0 0%