هموطنان عزیز سپاهانی. همانگونه که میدانید اقلیت فارس، سده هاست که سایر اقوام فلاتهای تبت، ایران و پامیر را به زیر یوغ استثمار خود کشیده و دستاوردهای آنان را در راه مطامع خود تباه میکند. در این میان اما، ملت مظلوم سپاهان بیش از سایر اقوام این فلاتها آزار دیده اند. با نگاهی به تاریخ دیده می شود که سپاهانیان همواره در صف مقدم لشکرکشیهای فارسها بوده و تمامی ذخیره های هنری و فرهنگی آنان به فارسها نسبت داده شده است. حتی هنگامی که عزیزان مغول، به رهبری چنگیز و آتیلای مهربان برای احقاق حقوق معوقه ی خود بالاجبار به سپاهان تاختند، این اقلیت فارس بود که ما را وادار به دفاع از منافع خودش نمود و آن عزیزان نیز چندین بار و هر بار با چشمانی گریان و دستانی لرزان مجبور به قتل عام ما شدند. به همین دلیل بود که من و تنی چند از دیگر دوستان اصیل سپاهانی ام که از اینهمه تضییع حقوق قومی خود به جان آمده بودیم، مصمم شدیم که در این برهه ی حساس، به وظیفه ی تاریخی خویش که همانا ایجاد اتحاد میان تمامی افراد این قوم اصیل در سرتاسر دنیاست، عمل کرده و تا اعلام استقلال "جمهوری سپاهان" از خواسته های خویش دست نکشیم. به همین دلیل و با رهنمودها و کمکهای بی دریغ و شبانه روزی نابغه ی سپاهانی دوران "پروفسور پاره پور"، اقدام به تأسیس حزبی به نام "پان سپاهانیسم" نمودیم. پروفسور پاره پور دارای مدرک اچ پی در رشته های زبان و ادبیات غیر فارسی، فیزیک کون اتم، ریاضیات موهومی، باستانشناسی بالینی، جامعه شناسی پارانویا و روانشناسیِ مالیخولیا و همچنین مؤلف کتابهایی بسیار ارزشمند همچون "اثر ادبیات ننگین فارسی در قرارداد ویلیام ناکس دارسی" و نیز "نقش اسکیموها در اقتصاد تک قطبی امروز" است که این مورد اخیر به نظر بسیاری از کارشناسان، پایه های اقتصاد نوین را زیر و رو کرده است.......
منبع.بالاترین